Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontakta utbildningsutveckling och högskolepedagogik

Information och stöd för lärare som vill arbeta med utveckling av kurser, utbildningsprogram, lärmiljöer och den egna pedagogiska kompetensutvecklingen.

Nätverksträffar, PriU-grupper och Storträffen

På KTH finns många möjligheter att delta i nätverkande kring olika frågor som berör utbildning på grund- avancerad och forskarnivå. Som akademisk ledare finns särskilda nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbeten kring utbildningsutveckling.

Kontakt