Till innehåll på sidan

Utbildningsutveckling och högskolepedagogik

Information och stöd för lärare som vill arbeta med utveckling av kurser, utbildningsprogram, lärmiljöer och den egna pedagogiska kompetensutvecklingen.

Nätverksträffar, PriU-grupper och Storträffen

På KTH finns många möjligheter att delta i nätverkande kring olika frågor som berör utbildning på grund- avancerad och forskarnivå. Som akademisk ledare finns särskilda nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbeten kring utbildningsutveckling.

Kontakt

Kurser i högskolepedagogik

Här hittar du information om aktuella högskolepedagogiska kurser och sådana som är på gång att utvecklas.

Kontakt

KTH SoTL-konferens

SOTL learning spaces logo

Huvudsyftet med denna interna konferensserie är att stimulera KTH-lärare att utveckla sin undervisning och lärande genom att beforska, dokumentera och dela med sig av sina utbildningsinsatser. Vi uppmuntrar alla KTH-anställda och studenter som är intresserade av undervisning och lärande att presentera projekt, forskning eller pedagogiskt utvecklingsarbete som du och / eller dina kollegor har gjort.

kth-sotl@kth.se

Kontakt

Projektledare