Till innehåll på sidan

Webbredaktion för utbildningsstöd

Utbildningsplattformens webbgrupp samordnar innehåll och arbetssätt på Intranätets och Studentwebbens sidor för att anställda och studenter lättare ska hitta relevant och tillgänglig information som rör utbildningsverksamheten på KTH.

Kontakt

Om du har frågor/synpunkter eller vill felanmäla någon webbsida kan du mejla direkt till ansvarig person för respektive webbsidor eller kontakta gruppens samordnare:

Längre ned på denna sida kan du läsa om webbgruppen.

Ansvariga för olika webbdelar/områden

Utbildningsstöd

intra.kth.se/utbildning

E-lärande

E-lärande på utbildningsstöd

Björn Ström
Björn Ström
pedagogisk utvecklare

Björn är verksam i team E-lärande/digitalt lärande.

Examination

Examination på utbildningsstöd

Elisabet Lövkvist
Elisabet Lövkvist

Elisabet är verksam i team E-lärande/digitalt lärande med projektet Digital examination i datorsal.

Högskolepedagogik

Högskolepedagogisk utveckling på utbildningsstöd

Madeleine Tucker Smith
Madeleine Tucker Smith
pedagogisk utvecklare 087907209

Utbildningsadministration

Utbildningsadministrativa processer på utbildningsstöd

Video

Video för lärande (E-lärande)

Skapa och hantera video (IT-support)

Per Holmgren
Per Holmgren
mediepedagog
Hannes Hagstrand
Hannes Hagstrand
redigerare & videograf. 087907232

Per och Hannes är verksamma i team Webbmöte, video och streaming (WVS) samt i projektgruppen för tillgänglighet till digital offentlig service på KTH.

IT

IT-support

Milan Orac
Milan Orac
it-supporttekniker 087906751

Milan samordnar en grupp redaktörer på IT-avdelningen.

Studentwebben

Studentwebben

Utbildningswebben

William Källback Winter
William Källback Winter
kommunikatör 087906564

William är kommunikatör för livslångt lärande och redaktör för Studentwebben.

Utbildningsplattformens webbgrupp

Utbildningsplattformens webbgrupp samlar redaktörer från olika delar från både gemensamt verksamhetsstöd (GVS) och Lärandeinstitutionen på Skolan för industriell teknik och management (ITM). 

Webbredaktionen ses på veckobasis. Utöver att samordna innehåll och arbetssätt sker också utbyte och utveckling av kompetens.

Om utbildningsplattformen

Webbansvariga på KTH

Webbansvariga

Om webbplatsen

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-30