Till innehåll på sidan

Webbredaktion för utbildningsstöd

Utbildningsportföljens webbgrupp samordnar innehåll och arbetssätt på Intranätets och Studentwebbens sidor. Detta för att anställda och studenter lättare ska hitta relevant och tillgänglig information som rör utbildningsverksamheten på KTH.

Kontakt

Om du har frågor/synpunkter eller vill felanmäla någon webbsida kan du mejla direkt till ansvarig person för respektive webbsidor eller kontakta gruppens samordnare:

Längre ned på denna sida kan du läsa om webbgruppen.

Ansvariga för olika webbdelar/områden

De olika webbkanalerna är:

  • Utbildningsstöd respektive IT (intra.kth.se) publika interna sidor för anställda.
  • Studentwebben (kth.se/student) är en extern kanal men som har KTH-studenter som målgrupp.
  • Utbildningswebben (kth.se/utbildning) är en helt extern kanal för studentrekrytering.

Utbildningsstödssidorna på intranätet

intra.kth.se/utbildning  riktar sig mot målgruppen anställda på KTH.

E-lärande

E-lärande på utbildningsstöd

Alex Alexandersson
Alex Alexandersson
pedagogisk utvecklare 087906580
Björn Ström
Björn Ström
pedagogisk utvecklare

Examination

Examination på utbildningsstöd

Elisabet Lövkvist
Elisabet Lövkvist
pedagogisk utvecklare

Högskolepedagogik

Högskolepedagogisk utveckling på utbildningsstöd

Madeleine Tucker Smith
Madeleine Tucker Smith
pedagogisk utvecklare 087907209

Utbildningsadministration

Utbildningsadministrativa processer på utbildningsstöd

Video

Video som pedagogiskt hjälpmedel (E-lärandesidorna på utbildningsstöd)

Skapa och hantera video (IT-support)

Hannes Hagstrand
Hannes Hagstrand
redigerare & videograf. 087907232

IT-sidorna på intranätet

IT-support  riktar sig mot målgruppen anställda.

Milan Orac
Milan Orac
it-supporttekniker 087906751

Studentwebben och utbildningswebben

kth.se/student  riktar sig till studenter på KTH.

kth.se/utbildning  riktar sig till nationella presumtiva studenter, inklusive yrkesverksamma.

William Källback Winter
William Källback Winter
kommunikatör 087906564

Utbildningsportföljens webbgrupp

Utbildningsportföljens webbgrupp samlar redaktörer från olika delar från både samordnat verksamhetsstöd (VS) och Lärandeinstitutionen på Skolan för industriell teknik och management (ITM). 

Webbredaktionen ses på veckobasis. Utöver att samordna innehåll och arbetssätt sker också utbyte och utveckling av kompetens.

Utbildningsportföljen

Utbildningsportföljen är en av tre IT-delportföljer på KTH. Delportfölj utbildning (UP) koordinerar och ansvarar för digitaliseringssatsningar och förvaltning av grundutbildningens IT-stöd på KTH.

Om utbildningsportföljen (UP)

Webbansvariga på KTH

Webbansvariga

Om webbplatsen

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-19