Till innehåll på sidan

Kontakter för arbetslivskoppling och samverkan i utbildningen

Här hittar du information om hur du kan gå tillväga för att nå företag och andra organisationer som kan bidra med arbetslivskoppling till din utbildning eller kurs, exempelvis genom gästföreläsare, extern representation till programråd eller projektuppdrag. Du kan också gå med i PriU-gruppen för arbetsliv och samverkan.

Näringslivssamverkan på KTH

I gruppen Strategiska initiativ på Research Support Office arbetar vi med att underlätta samverkan med privata och offentliga verksamheter för dig som forskare eller lärare. Via våra nätverk med alumner och företag/organisationer kan du som lärare nå personer som kan bidra med nya perspektiv i din utbildning eller kurs.

Våra kontaktytor består av -

Extern medverkan i program eller kurs

Gästföreläsare eller extern medverkan i programråd

KTH:s LinkedIn-sida  kan du under fliken Alumn/F.d. medarbetare på ett enkelt sätt själv söka alumner som passar för ditt program eller din kurs.

Under fliken Alumn/F.d. medarbetare kan du söka på:

  • bostadsort
  • arbetsplats
  • yrkesområde
  • utbildningsområde
  • erfarenhetsområde
  • koppling till dig

För att få hjälp att lägga upp din sökning i gruppen, kontakta alumni@kth.se . Ju tydligare beskrivning desto lättare att hitta en matchning.

Via LinkedIn-gruppen för alumner  kan du göra inlägg som når närmare 19 500 alumner globalt. Du behöver gå med i gruppen för att kunna göra inlägg. Kontakta alumni@kth.se  om du har några frågor.

”Verktygslåda” för relevansbedömning av utbildningar

Hur vet vi att en utbildning är relevant ur ett långsiktigt samhällsperspektiv? Vad ligger bakom utbildningars utformning och dimensionering? Inom projektet MERUT (Metoder Relevansbedömning Utbildning) har sju lärosäten samarbetat för att ta fram metoder och verktyg för att synliggöra och bedöma utbildningars samhällsrelevans.

Ta del av verktygslåda för relevansbedömning av utbildningar

Projektuppdrag i kurs/utbildning

Utmaningar från lärare

Skicka in din beskrivning av kursen till naringslivssamverkan@kth.se . Vi publicerar kursbeskrivningen under Projektuppdrag i kurs  på www.kth.se/samverkan  och inkluderar den i våra utskick till företagsnätverket och utvalda alumner.

Utmaningar från företag/organisation

I Social-gruppen Projektuppdrag i utbildningen  kan du som lärare hitta aktuella projektuppdrag och utmaningar från företag och organisationer.

Kontakta oss

Vill du veta mer om samverkansinslag i utbildningen, hur du kan komma i kontakt med våra strategiska partners eller nå ut med en inbjudan externt - kontakta oss så hjälper vi dig vidare, naringslivssamverkan@kth.se .

Här hittar du alla medarbetare  på Strategiska initiativ på Research Support Office.

Öppet nätverk: PriU-gruppen Arbetsliv och samverkan i utbildningar

I och med återaktiveringen från hösten 2020 kommer gruppen att fokusera på frågor kring arbetsliv och samverkan. Gruppen kommer att arbeta med tre underteman: (1) Programråd och verktyg för kontakter, (2) Kartläggning, meritering och kompetensutveckling, samt (3) Samverkan för breddad rekrytering/deltagande.

PriU-gruppen Arbetsliv och samverkan i utbildningar

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-08