Till innehåll på sidan

Kontakter inom forskarutbildningen

Här hittar du kontaktuppgifter till forskarutbildningsansvariga (FA), programansvariga (PA) samt forskarutbildningshandläggare och administratörer

Kontakt

Forskarutbildningsansvarig

Vice forskarutbildningsansvarig

Programansvarig Farkostteknik och Flyg- och rymdcenter

Programansvarig Fysik

Programansvarig Hållfasthetslära

Programansvarig Matematik

Programansvarig Teknisk Mekanik

Programansvarig Tillämpad fysik

Programansvarig Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Forskarutbildningshandläggare

FoU adminstratör per doktorandprogram

Farkost och flyg

Fysik

Hållfasthetslära

Matematik

Teknisk mekanik

Tillämpad fysik

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik