Skolchef och ledningsgrupp SCI

Leif Kari är skolchef vid Skolan för teknikvetenskap. Leif är ordförande och sammankallande i skolans ledningsgrupp som har möte varannan vecka dagen efter KTH:s centrala ledningsgruppsmöte, oftast i Freja, Teknikringen 8, plan 1,5.

Ledningsgruppen består av Skolchef, Vice skolchef, prefekter för skolans institutioner, Grundutbildningsansvarig, GA, Vice grundutbildningsansvarig, Vice GA, Forskarutbildningsansvarig, FA, Vice forskarutbildningsansvarig, Vice FA, Studeranderepresentant, Administrativ chef och HR-ansvarig.

Ledningsgruppen behandlar verksamhetsgemensamma frågeställningar och övergripande skolfrågor samt är ett organ för diskussion och informationsspridning.

Läs minnesanteckningar

Helene Rune
Helene Rune
Administrativ chef 087909180
Gunnar Tibert
Gunnar Tibert
grundutbildningsansvarig 0737652222
Michael Hanke
Michael Hanke
vice grundutbildningsansvarig 087906278
Tommy Ohlsson
Tommy Ohlsson
forskarutbildningsansvarig 087908261
Jonas Faleskog
Jonas Faleskog
vice forskarutbildningsansvarig 087908977
Sebastian Stichel
Sebastian Stichel
prefekt Farkost & flyg 087907603
Oscar Tjernberg
Oscar Tjernberg
prefekt Tillämpad fysik 087904140
Mårten Olsson
Mårten Olsson
Prefekt Hållfasthetslära 087907541
Sandra Di Rocco
Sandra Di Rocco
prefekt Matematik 087907168
Elena Gutierrez Farewik
Elena Gutierrez Farewik
prefekt Mekanik 087907719
Sigge Tolbäcken Eliasson
suppleant, studeranderepresentant (PAS Öppen ingång)
Maria Ulvko
suppleant, studeranderepresentant (PAS Farkostteknik)