Till innehåll på sidan

Om SCI skolan

Skolan för teknikvetenskap (SCI) består av utbildning och forskning inom ett brett fält. Från grundläggande matematik, fysik och mekanik till deras tillämpningar.

Vi finns på KTH Campus Valhallavägen, AlbaNova universitetscentrum vid Roslagstull och Science For Life Laboratory i Solna. Utbildning och forskning bedrivs inom de grundläggande och tillämpade vetenskaperna. Verksamheten inkluderar de experimentellt och beräkningstekniskt avancerade ingenjörstillämpningarna med en fast förankring i grundvetenskaperna. 

Skolans organisation

Klicka på bilden för att förstora

Skolans verksamhetsområden

Utbildning

Grundutbildning

Skolan bedriver undervisning i grundläggande ämnen för alla KTH:s civilingenjörsprogram. Detta gäller framförallt grundutbildning i matematik, men även fysik och mekanik. Femåriga civilingenjörsutbildningarna farkostteknik teknisk fysik, teknisk matematik samt ettåriga öppen ingång som leder in i samtliga KTH:s civilingenjörsprogram. Tio masterprogram med studenter såväl från KTH som från Sverige, Europa och resten av världen. 

Forskarutbildning

Forskarutbildning inom sju doktorsprogram med sammanlagt åtta forskarutbildningsämnen.

Doktorsexamina

Skolan producerar ca 60 doktorsexamina samt 11 licentiatexamina årligen, vilket motsvarar cirka 20 % av KTH:s produktion av forskarexamina.

Läs mer om skolans doktorsprogram

SCI-skolan i siffror

Anställda

900 anställda

94 professorer

283 doktorander

Omsättning: Cirka 900 miljoner per år.

Utbildning

10 Masterprogram

4 Civ.ing. program

8 Forskarutbildningsprogram

Cirka 1400 Heltidsstudenter