Skolchef och ledningsgrupp SCI

Leif Kari är skolchef vid Skolan för teknikvetenskap. Leif är ordförande och sammankallande i skolans ledningsgrupp som har möte varannan vecka dagen efter KTH:s centrala ledningsgruppsmöte, oftast i Freja, Teknikringen 8, plan 1,5.

Ledningsgruppen består av Skolchef, Vice skolchef, prefekter för skolans institutioner, Grundutbildningsansvarig, GA, Vice grundutbildningsansvarig, Vice GA, Forskarutbildningsansvarig, FA, Vice forskarutbildningsansvarig, Vice FA, Studeranderepresentant, Administrativ chef och HR-ansvarig.

Ledningsgruppen behandlar verksamhetsgemensamma frågeställningar och övergripande skolfrågor samt är ett organ för diskussion och informationsspridning.

Läs minnesanteckningar

Leif Kari
Leif Kari, skolchef, professor 087907974
Helene Rune
Helene Rune, Administrativ chef 087909180
Gunnar Tibert
Gunnar Tibert, grundutbildningsansvarig 0737652222
Michael Hanke
Michael Hanke, vice grundutbildningsansvarig 087906278
Tommy Ohlsson
Tommy Ohlsson, forskarutbildningsansvarig 087908261
Jonas Faleskog
Jonas Faleskog, vice forskarutbildningsansvarig 087908977
Sebastian Stichel
Sebastian Stichel, prefekt Farkost & flyg 087907603
Peter Unsbo
Peter Unsbo, prefekt Tillämpad fysik 0734618378
Mårten Olsson
Mårten Olsson, Prefekt Hållfasthetslära 087907541
Sandra Di Rocco
Sandra Di Rocco, prefekt Matematik 087907168
Elena Gutierrez Farewik
Elena Gutierrez Farewik, prefekt Mekanik 087907719
Lisa Johnsson
Lisa Johnsson, HR-ansvarig 087907602
Till sidans topp