Skolchef och ledningsgrupp SCI

Anna Delin är skolchef vid Skolan för teknikvetenskap. Hon är ordförande och sammankallande i skolans ledningsgrupp som har möte varannan vecka dagen efter KTH:s centrala ledningsgruppsmöte, oftast i Freja, Teknikringen 8, plan 1,5.

Ledningsgruppen består av Skolchef, 1:a vice skolchef, 2:a vice skolchef, prefekter för skolans institutioner, Grundutbildningsansvarig, GA, vice grundutbildningsansvarig, vice GA, Forskarutbildningsansvarig, FA, vice forskarutbildningsansvarig, vice FA, Studeranderepresentant, Administrativ chef och HR-ansvarig.

Ledningsgruppen behandlar verksamhetsgemensamma frågeställningar och övergripande skolfrågor samt är ett organ för diskussion och informationsspridning.

Läs minnesanteckningar

Elena Gutierrez Farewik
Elena Gutierrez Farewik
1:a vice skolchef 087907719
Gunnar Tibert
Gunnar Tibert
2:a vice skolchef och grundutbildningsansvarig 0737652222

Utbildningsfrågor: gruansv@sci.kth.se

Michael Hanke
Michael Hanke
vice grundutbildningsansvarig 087906278
Tommy Ohlsson
Tommy Ohlsson
forskarutbildningsansvarig 087908261
Jonas Faleskog
Jonas Faleskog
vice forskarutbildningsansvarig 087908977
Sebastian Stichel
Sebastian Stichel
prefekt Farkost & flyg 087907603

Mandatperiod 2017-01-01 – 2020-12-31

Mark Pearce
Mark Pearce
Prefekt Fysik 0701667486

Mandatperiod 2017-01-01 – 2020-12-31

Oscar Tjernberg
Oscar Tjernberg
Prefekt Tillämpad fysik 087904140

Mandatperiod 2019-01-01 – 2022-12-31

Mårten Olsson
Mårten Olsson
Prefekt Hållfasthetslära 087907541

Mandatperiod 2018-01-01 – 2021-12-31

Sandra Di Rocco
Sandra Di Rocco
prefekt Matematik 087907168

Förlängd till 2019-12-31

Anders Dahlkild
Anders Dahlkild
prefekt Mekanik 087909174

Mandatperiod 2019-07-01 – 2019-12-31

Helene Rune
Helene Rune
Administrativ chef 087909180
Seija Liedes
Seija Liedes
Ekonomi- och redovisningsansvarig 087907615
Sigge Tolbäcken Eliasson
suppleant, studeranderepresentant (PAS Öppen ingång)
Maria Ulvko
suppleant, studeranderepresentant (PAS Farkostteknik)