Till innehåll på sidan

Skolchef och ledningsråd SCI

Ledningsrådet består av Skolchef, vice skolchefer, prefekter för skolans institutioner, Grundutbildningsansvarig, GA, vice grundutbildningsansvarig, vice GA, Forskarutbildningsansvarig, FA, vice forskarutbildningsansvarig, vice FA, Studeranderepresentant, Administrativ chef och HR-ansvarig.

Ledningsrådet behandlar verksamhetsgemensamma frågeställningar och övergripande skolfrågor.

Läs minnesanteckningar

Sigge Tolbäcken Eliasson
suppleant, studeranderepresentant (PAS Öppen ingång)
Maria Ulvko
suppleant, studeranderepresentant (PAS Farkostteknik)