Till innehåll på sidan

Ledningsråd

SCI-skolans ledningsråd består av Skolchef, vice skolchefer, prefekter för skolans institutioner, Grundutbildningsansvarig, GA, vice grundutbildningsansvarig, vice GA, Forskarutbildningsansvarig, FA, vice forskarutbildningsansvarig, vice FA, Studeranderepresentant, Administrativ chef och HR-ansvarig.

Ledningsrådet behandlar verksamhetsgemensamma frågeställningar och övergripande skolfrågor.

Läs minnesanteckningar