Till innehåll på sidan

Administration

Den administrativa verksamheten inom SCI-skolan bedrivs som en linjeorganisation. Det innebär att institutionens administration leds av en gruppchef. Gruppchef rapporterar till Administrativ chef. Dessutom finns det funktionsansvariga inom respektive administrationsområde som ansvarar för utveckling och kontinuititet inom sitt specialområde. Funktionsansvarig rapporterar till Administrativ chef.