Till innehåll på sidan

Kontakter till forskarutbildningen

Kontaktuppgifter till forskarutbildningsansvarig (FA), programansvariga (PA), forskarutbildningshandläggare samt administratörer.

Kontakt Funktion
Forskarutbildningsansvarig
Vice Forskarutbildningsansvarig

Programansvariga 

Kontakt Funktion
Programansvarig Farkostteknik och Flyg- och rymdcenter

Programansvarig Fysik

Programansvarig Hållfasthetslära

Programansvarig Matematik
Programansvarig Teknisk Mekanik
Programansvarig Tillämpad fysik
Programansvarig Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Forskarutbildningshandläggare

Kontakt Funktion
Forskarutbildningshandläggare
Forskarutbildningshandläggare

FoU-adminstratörer per doktorandprogram

Kontakt Funktion

Farkost och flyg

Fysik
Hållfasthetslära
Matematik

Teknisk mekanik

Tillämpad fysik
Tillämpad matematik och beräkningsmatematik
Innehållsansvarig:fou@sci.kth.se
Tillhör: SCI
Senast ändrad: 2024-03-01