Till innehåll på sidan

Nationell studentrekrytering

Gruppen Nationell utbildningskommunikation, som arbetar med nationell studentrekrytering, är en del av avdelningen Kommunikation och näringslivssamverkan (CBL) inom det Gemensamma verksamhetsstödet (GVS). Gruppen genomför en mängd aktiviteter riktade gentemot presumtiva nationella studenter till KTH:s grundutbildningar.

Målgruppen är främst behöriga gymnasieelever mellan 16-21 år som läser NV eller TE i hela Sverige. Målgruppsundersökningar har visat att KTH:s kännedom bland målgruppen är hög, en del väljer dock bort KTH på grund av den negativa bild de har av universitetet. Vi lägger därför stor vikt på det personliga mötet och attitydförändring. Detta gör vi främst genom studentambassadörer som rekryteras och utbildas i syfte att förmedla KTH:s budskap och personlighet. Målgruppen ska få en mer personlig bild av KTH och människorna som pluggar här. Målet är att förmedla en känsla av öppenhet och gemenskap, KTH ska framstå som ett universitet där man kan trivas, samtidigt som man får en bra utbildning med utmärkta jobb- och framtidsmöjligheter. Vi använder oss av studentambassadörer i så gott som alla projekt. Vi använder också befintliga relationer för att bygga nya, exempelvis genom studenter, alumner och gymnasieskolor.

Vid frågor, vänligen kontakta oss via: ​​​​​​​studentrekrytering@kth.se ​​​​​​​

Aktiviteter vt 2021-vt 2022

2021

Hela året: CRM-verktyg

Syfte: Att få information om den presumtiva studentens beslutsresa från att vara intresserad av KTH till att söka KTH och registrera sig som student. Möjligheter att skicka ut målgruppsanpassad information för att hålla uppe intresset av KTH under hela beslutsresan. Ungefär en gång i månaden skickas att nyhetsbrev ut med inspirerande innehåll.

Hela året: Enkäter och utvärderingar

Syfte: Att regelbundet genomföra undersökningar och utvärderingar för att veta att våra satsningar är rätt prioriterade samt anpassade till målgruppens bild av KTH och tekniska utbildningar.

Hela året: Nätverket för nationell utbildningskommunikation

Syfte: Att skapa en samsyn kring mål, strategier och arbetssätt för den studentrekryterande nationella utbildningskommunikationen. Medlemmar i nätverket är de kommunikatörer som jobbar inom området på respektive skola samt på CBL.

Hela året: Flowbox

Syfte: Att inspirera målgruppen med bilder från sociala medier som publiceras på utbildningswebben.

Jan – apr: Gymnasiebesök

Syfte: Att öka kunskapen om KTH:s erbjudande, förbättra attityder till KTH, KTH-studenter och en framtid som ingenjör.

Under våren 2021 har vi inte gjort gymnasiebesök på grund av covid-19.

Mar: Digitalt öppet hus

Syfte: Att bekräfta målgruppens intresse för KTH, erbjuda stödjande kommunikation som ger ett kvitto på att KTH är rätt val. Ge stöd i processen att välja rätt KTH-utbildning.

VT21 hölls öppet hus digitalt 20 mars kl. 11-15. Under öppet hus fanns bland annat studentambassadörer och studievägledare tillgängliga för chatt och Zoom-samtal. Webbinarier om utbildningar spelades även in som finns tillgängliga även efter öppet hus under alla programbeskrivningar på utbildnignsbwebben.

Mar – okt: Utbildningskatalogen

Syfte: Att inspirera målgruppen kring KTH:s utbildningar, ingenjörsyrket och studentlivet. Inspirera till en framtid som ingenjör, skapa positiva bilder av livet som KTH-student. Skickas per post till alla elever i årskurs tre på gymnasiet i november och ​​​​​​​.

Apr-maj: Mailutskick till alla som sökt en grundutbildning, inför HT

Syfte: Att hålla kontakten med alla som sökt en grundutbildning till hösten. Informera om vad man kan förbereda redan nu, såsom att söka bostad eller fundera på att ta en förberedande kurs. Inspirera målgruppen att fortsatt vilja läsa på KTH och tacka ja till sin plats när antagningsbeskedet kommer.

Apr – jul: Välkomstutskick via mail, inför HT

Syfte: Att inspirera målgruppen att tacka ja till sin utbildningsplats. Informera om sidorna Ny på KTH på studentwebben där nyantagna studenter hittar all information inför terminstart. Stödjande kommunikation i syfte att få fler antagna i första omgången att tacka ja.

Maj – nov: Uppdatering och utveckling av utbildningsinformation på webben

Syfte: Att säkerställa uppdaterad och korrekt sakinformation på både översiktlig och detaljerad nivå.

Maj – nov: Uppdatering av Jämförelseverktyg/Filtreringsverktyg

Syfte: Att uppdatera utbildningsinformation kopplat till Jämförelseverktyg/Filtreringsverktyg för att den presumtiva studenten ska få en bättre förståelse av utbildningarnas innehåll och kunna jämföra olika utbildningar med varandra.

Maj – jun: Rekrytering av nya studentambassadörer

Syfte: Att komplettera gruppen studentambassadörer utifrån behov med målsättning att få en god spridning över KTH:s utbildningar, skolor och campus.

Aug – sep: Rekrytering av nya digitala studentambassadörer

Syfte: Att komplettera gruppen studentbloggare, youtuber, instagrammare och poddare utifrån behov.

Sep – apr: Campusbesök på KTH Campus

Syfte: Att öka kunskapen om KTH:s erbjudande, förbättra attityder till KTH, KTH-studenter och en framtid som ingenjör.

Under 2020 och vår 2021 ställs campusbesök in på grund av covid-19 men vi hoppas kunna erbjuda det igen till hösten 2021.

Okt – Dec: Välkomstutskick via mail, inför VT

Syfte: Att inspirera målgruppen att tacka ja till sin utbildningsplats. Informera om sidorna Ny på KTH på studentwebben där nyantagna studenter hittar all information inför terminstart. Stödjande kommunikation i syfte att få fler antagna i första omgången att tacka ja.

Nov: Giants - Rekrytering av tjejer till utbildningar med mindre än 30% kvinnliga studerande

Syfte: Att öka andelen tjejer på utbildningar med mindre än 30% kvinnliga studerande och på detta sätt i förlängningen öka andelen kvinnor på KTH, i enlighet med utvecklingsplanen.

Nov: Utbildningsmässor

Syfte: Att skapa personliga möten med målgruppen och inspirera dem till en framtid på KTH och som ingenjör.

Dec – apr: Inspirationsbesök

Syfte: Att ge elever som är intresserade av KTH möjlighet att uppleva campusmiljön, träffa studenter och ställa frågor om hur det är att plugga på KTH.

2022

Jan – apr: Gymnasiebesök

Syfte: Att öka kunskapen om KTH:s erbjudande, förbättra attityder till KTH, KTH-studenter och en framtid som ingenjör.

Mar: Öppet hus - digitalt

Syfte: Att bekräfta målgruppens intresse för KTH, erbjuda stödjande kommunikation som ger ett kvitto på att KTH är rätt val. Ge stöd i processen att välja rätt KTH-utbildning.

Mar – okt: Utbildningskatalogen

Syfte: Att inspirera målgruppen krig KTH:s utbildningar, ingenjörsyrket och studentlivet. Inspirera till en framtid som ingenjör, skapa positiva bilder av livet som KTH-student. Skickas per post till alla elever i årskurs tre på gymnasiet i november och .

Apr – jul: Välkomstutskick via mail, inför HT

Syfte: Att inspirera målgruppen att tacka ja till sin utbildningsplats. Informera om sidorna Ny på KTH på studentwebben där nyantagna studenter hittar all information inför terminstart. Stödjande kommunikation i syfte att få fler antagna i första omgången att tacka ja.

Maj – nov: Uppdatering och utveckling av utbildningsinformation på webben

Syfte: Att säkerställa uppdaterad och korrekt sakinformation på både översiktlig och detaljerad nivå.

Maj – Nov: Uppdatering av Jämförelseverktyg/Filtreringsverktyg

Syfte: Att uppdatera utbildningsinformation kopplat till Jämförelseverktyg/Filtreringsverktyg för att den presumtiva studenten ska få en bättre förståelse av utbildningarnas innehåll och kunna jämföra olika utbildningar med varandra.

Maj – jun: Rekrytering av nya studentambassadörer

Syfte: Att komplettera gruppen studentambassadörer utifrån behov med målsättning att få en god spridning över KTH:s utbildningar, skolor och campus.