Till innehåll på sidan

Kommunicera till KTH-studenter

KTH arbetar med att utveckla kommunikationen till KTH-studenter. Här kan du ta del av arbetet, samt hitta stöd och rekommendationer som underlättar i ditt arbete.

Uppdrag

Studenter

Gruppen Information och service, inom Avdelningen för Utbildningsstöd (EDO), har uppdraget att samordna kommunikation till KTH-studenter med syfte att underlätta för studenten att genomföra sina studier. Arbetet sker i nära samarbete med Utbildningsadministrativa utskottet (UU) och Tekniska högskolans studentkår (THS). September 2020-Juni 2022 pågick projektet ”Samordnad kommunikation till KTH-studenter”. 

Insikter

Inom projektet har projektgruppen gått igenom befintliga undersökningar samt genomfört egna djupintervjuer, workshops och enkäter. En del upplevelser och behov hos studenter återkommer ständigt. Det är viktiga insikter att ha med sig inför KTH:s arbete att utveckla kommunikationen till KTH-studenter.

Insikter

Strategi

Utifrån insikterna har projektet arbetat fram en strategi för kommunikation till KTH-studenter, som ska bidra till KTH:s vision och långsiktiga mål. Strategin fastställdes av styrgruppen inom projektet Samordnad kommunikation till KTH-studenter 14 december 2021.

Strategi

Åtgärder

Projektet har tagit fram rekommendationer för arbetet framåt och förslag på åtgärder. För att möta studenternas behov av kommunikation behöver KTH bland annat samla ihop information till några få kanaler, kommunicera konsekvent och mer sammanhållet, samt vara tydlig med vad som ingår i studentens och medarbetarens kommunikationsansvar.

Kommunikationskanaler

Här får du en översikt av de digitala kanaler som används för kommunikation till KTH-studenter samt mallar och stöd som ska underlätta i kommunikationen.

Kommunikationskanaler

För innehållsansvariga på Studentwebben

Här hittar du som är innehållsansvarig för en sida på Studentwebben information om hur du skickar in ändringar till webbredaktören.

Ändringar på Studentwebben

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar gällande kommunikation till KTH-studenter är det enklast att skicka ett mejl till info@kth.se så hör vi av oss så snart som möjligt. 

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-04