Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studentkommunikation

Ta del av strategi, insikter, arbetssätt och kanaler för kommunikation till KTH-studenter.

Strategi

Strategin beskriver önskvärd riktning för kommunikation till KTH-studenter, för att bidra till KTH:s vision och långsiktiga mål.

Strategi

Insikter

Samlade insikter om studentbehov som kommit fram genom undersökningar, intervjuer, workshops och användartester.

Insikter om studentbehov

Arbetssätt

KTH arbetar utifrån ett gemensamt arbetssätt för studentkommunikation. Syftet är att underlätta för studenter med korrekt, konsekvent och användbar studieinformation.

Arbetssätt för studentkommunikation

Organisation

Gruppen Information och service , inom Avdelningen för Utbildningsstöd (EDO), har uppdraget att samordna kommunikation till KTH-studenter med syfte att underlätta för studenten att genomföra sina studier. Detta omfattar: 

  • Studentresearch (användarintervjuer, test, användarresor, användartyper) 
  • Koncept för studentkommunikation tillsammans med Delportfölj Utbildning
  • Kommunikationsaktiviteter som gynnar breddat deltagande
  • Uppdatering och utveckling av innehåll på Studentwebben och nyhetsbrevet
  • Välkomstinformation till nya studenter
  • Stöd och rådgivning inom studentkommunikation
  • Sammankallande för arbetsgrupper inom studentkommunikation

Arbetet sker i nära samarbete med Utbildningsadministrativa utskottet (UU) och Tekniska högskolans studentkår (THS).

Har du frågor?

Om du har frågor om kommunikation till KTH-studenter kan du mejla info@kth.se så hör vi av oss så snart som möjligt.