Till innehåll på sidan

Strategi för kommunikation till KTH-studenter

Strategin beskriver önskvärd riktning för studentkommunikation, för att bidra till KTH:s vision och långsiktiga mål. Strategin fastställdes av styrgruppen inom projektet Samordnad kommunikation till KTH-studenter 14 december 2021.

Syfte

Syftet med strategin är att beskriva önskvärd riktning för kommunikationen till KTH-studenter, för att bidra till KTH:s vision och långsiktiga mål. Denna strategi är ett komplement till övergripande kommunikationsstrategi.

Utifrån strategin gör KTH prioriteringar i verksamheten samt arbetar fram processer och kommunikationsplaner.

Dessa processer syftar till att stärka Ett KTH och möjliggöra effektiv och likvärdig kommunikation för återkommande arbetsflöden. Processerna består bland annat av aktiviteter med vad som ska kommuniceras, av vem, när i tiden, genom vilka kanaler och till vem. Exempel: Kommunikation inför och under en kursomgång.

När en särskild kommunikationsinsats behöver göras, utöver processerna, utformas en konkret kommunikationsplan med vad som ska kommuniceras, av vem, när i tiden, genom vilka kanaler och till vem. Exempel: Kommunikation för att öka nya studenters kunskaper om studieteknik och studievanor.

Omfattning

Strategin omfattar alla inom KTH som kommunicerar till studenter som grupp. Den omfattar inte kommunikation med enskilda studenter eller kommunikation som sker i det fysiska mötet.

Mål

Kommunikationen ska bidra till att det blir lättare för studenten att genomföra sina studier samt att studenten får en positiv bild av KTH som studenten förmedlar vidare utanför KTH. Det innebär att vi behöver arbeta för att studenten:

  • hittar och förstår viktig studieinformation
  • upplever ”Ett KTH” oavsett om studenten rör sig inom olika delar av KTH 
  • upplever att KTH arbetar med att öka jämställdhet, hållbarhet, digitalisering och internationalisering

Målgrupp

Alla som är antagna till studier på KTH.

Huvudbudskap

"KTH vill ge studenter förutsättningar att utvecklas"

KTH vill utbilda studenter som har kompetensen och engagemanget att hitta innovativa lösningar på morgondagens utmaningar. För att lyckas med det behöver vi på KTH ge våra studenter rätt förutsättningar för att kunna utvecklas. Genom att ge studenten utmaningar, tillsammans med stöd och ett sammanhang, får studenten rätt förutsättningar att växa och att kunna utveckla de förmågor och kunskaper som krävs för att lösa morgondagens utmaningar.

Grundläggande principer

För att studenten ska kunna utvecklas under sina studier behöver vi på KTH anpassa oss till studentens behov och situation när vi planerar och genomför kommunikation till våra studenter. Det hjälper studenterna att utvecklas under sina studier. Det gör vi genom att följa dessa kommunikativa principer:

1. Vi kommunicerar likvärdigt och tillgängligt

Genom att vår kommunikation är likvärdig och tillgänglig för alla, oavsett situation eller förmåga, och kommuniceras på både svenska och engelska, bidrar det till att studenten får jämlika förutsättningar och möjligheter under utbildningen.

2. Vi kommunicerar tydligt och konsekvent

Genom att vår kommunikation är tydlig och konsekvent inom hela KTH kan studenten fokusera på sitt eget lärande istället för att lägga tid på att lära sig hur kommunikationen inom olika delar av KTH fungerar.

3. Vi kommunicerar sammanhållet utifrån studentens situation och behov

Genom att vi planerar vår kommunikation tillsammans, med utgångspunkt i studentens aktuella situation och behov, blir kommunikationen sammanhållen och relevant och studenten kan lättare ta till sig av kommunikationen.

4. Vi samlar kommunikation i en digital ingång 

Genom att vår kommunikation är samlad i en digital ingång som ger översikt kring allt som är på gång (på kurs, på program, på KTH) kan studenten lättare ha kontroll över vad som händer i studierna.

5. Vi tar gemensamt ansvar för studentens helhetsupplevelse

Genom samarbete och gemensamma riktlinjer, stöd och utbildning tar alla ansvar för sin del av kommunikationen och bidra till studentens helhetsupplevelse av kommunikation från KTH.

6. Vi är tydliga med att studenten har ett eget ansvar för sina studier

Genom att vi är tydliga med att studenten har eget ansvar för sina studier och vilket stöd KTH erbjuder kan studenten planera sina studier utifrån dessa förväntningar.

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-04