Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskarutbildningsansvariga

Forskarutbildningsansvarig har ansvar för kvaliteten i utbildningen på forskarnivå och för att skolans forskarutbildning utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål.

Forskarutbildningsansvarig

Vice forskarutbildningsansvariga