Till innehåll på sidan

Forskarutbildningsansvariga

Forskarutbildningsansvarig har ansvar för kvaliteten i utbildningen på forskarnivå och för att skolans forskarutbildning utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål.

Forskarutbildningsansvarig

Vice forskarutbildningsansvariga