Till innehåll på sidan

Forskarutbildningsråd

Forskarutbildningsrådet på skolan leds av skolans forskarutbildningsansvarig. Rådet består dessutom av vice forskarutbildningsansvarig, programansvariga, handläggare för forskarutbildningen, och representanter från doktorandrådet.

Forskarutbildningsansvarig och ordförande

Vice forskarutbildningsansvariga

Programansvarig för elektro- och systemteknik

Programansvarig för datalogi

Programansvarig för informations- och kommunikationsteknik

 Programansvarig för medierad kommunikation

Gruppchef för forskarutbildningstöd

Mandat

Beskrivning av mandat för forskarutbildningsrådet finns beskrivet i skolans delegations och arbetsordning.