Till innehåll på sidan

Forskarutbildningsråd

Forskarutbildningsrådet på skolan leds av skolans forskarutbildningsansvarig. Rådet består dessutom av vice forskarutbildningsansvariga, programansvariga, handläggare för forskarutbildningen, samt doktorandrådsrepresentanter.

Forskarutbildningsansvarig och ordförande

Vice forskarutbildningsansvariga

Programansvarig för elektro- och systemteknik

Programansvarig för datalogi

Programansvarig för informations- och kommunikationsteknik

 Programansvarig för medierad kommunikation

Doktorandrepresentanter

Gruppchef för forskarutbildningstöd

Mandat

Beskrivning av mandat för forskarutbildningsrådet finns beskrivet i skolans delegations och arbetsordning.