Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskarutbildningsråd

Forskarutbildningsrådet på skolan leds av skolans forskarutbildningsansvarig. Rådet består dessutom av vice forskarutbildningsansvariga, programansvariga, handläggare för forskarutbildningen, samt doktorandrådsrepresentanter.

Forskarutbildningsansvarig och ordförande

Vice forskarutbildningsansvariga

Programansvarig för elektro- och systemteknik

Programansvarig för datalogi

Programansvarig för informations- och kommunikationsteknik

 Programansvarig för medierad kommunikation

Doktorandrepresentanter

Gruppchef för forskarutbildningstöd

Mandat

Beskrivning av mandat för forskarutbildningsrådet finns beskrivet i skolans delegations och arbetsordning.