Till innehåll på sidan

Studierektorer, grundutbildning

Varje avdelning på skolan har en studierektor för kurser på grund- och avancerad nivå. Studierektor för avdelning utses av avdelningschefen i samråd med skolans grundutbildningsansvarig (GA). Huvudstudierektor rapporterar till prefekt och samverkar med programansvariga för de program till vilka institutionen levererar kurser. Huvudstudierektor utses av prefekt i samråd med GA och institutionsledningsgrupp.

Institutionen för datavetenskap (JH)

Huvudstudierektor

Studierektor per avdelning

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Kommunikationssystem

Nätverk och systemteknik

Programvaruteknik och datorsystem

Teoretisk datalogi

Institutionen för elektroteknik (JJ)

Huvudstudierektor

Studierektor per avdelning

Elektronik och inbyggda system

Elektromagnetism och fusionsfysik

Elkraftteknik

Rymd- och plasmafysik

Institutionen för intelligenta system (JR)

Huvudstudierektor

Studierektor per avdelning

Mikro- och nanosystem

Reglerteknik 

Robotik, perception och lärande

Tal, musik och hörsel

Teknisk informationsvetenskap

Institutionen för människocentrerad teknologi (JM)

Huvudstudierektor

Studierektor per avdelning

Medieteknik och interaktionsdesign

Mandat

Beskrivning av mandat för studierektorer finns beskrivet i Skolans delegation- och arbetsordning .