Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grundutbildningsansvariga

Skolans ansvariga för grundutbildning arbetar strategiskt och operativt med den övergripande strategin för utbildningen vid EECS.

Grundutbildningsansvarig

Vice grundutbildningsansvariga

Med särskilt ansvar för livslångt lärande

Med särskilt ansvar för rekrytering inklusive jämställd rekrytering