Till innehåll på sidan

Grundutbildningsansvariga

Skolans ansvariga för grundutbildning arbetar strategiskt och operativt med den övergripande strategin för utbildningen vid EECS.

Tillförordnad Grundutbildningsansvarig

Vice grundutbildningsansvariga

Med särskilt ansvar för internationell profilering och hållbar utveckling

Med särskilt ansvar för rekrytering inklusive jämställd rekrytering