Till innehåll på sidan

Kontakter på EECS

Här finns kontaktinformation till samtliga anställda inom skolan.

Om du vill ha hjälp i ett enskilt ärende kan du alltid vända dig till skolans servicecenter. De kommer att hjälpa dig med ditt ärende och se till att det når rätt person.

Kontakta servicecenter

Det finns även information om vilka som sitter i skolans interna samt KTH-gemensamma grupper och råd . Det finns kontaktvägar för dig som vill ha svar i ett enskilt ärende eller vill ha ut information till någon av skolans grupper.

I vänstermenyn kan du hitta kontaktuppgifter till personer inom följande områden: