Till innehåll på sidan

Ledningsgrupp för verksamhetsstöd

Ledningsgruppen för verksamhetsstödet leds av skolans administrativa chef.

Kontakta enheten

Kom i kontakt med oss via vs-enhetschefer@eecs.kth.se

Administrativ chef  

HR

Ekonomi 

Utbildningsadministration

Kommunikation 

Infrastruktur och Service