Till innehåll på sidan

Ledningsgrupp för verksamhetsstöd

Ledningsgruppen för verksamhetsstödet leds av skolans administrativa chef.
Det finns också enhetschefer för ekonomi, personal, infrastruktur, kommunikation och utbildningsadministration.

Kontakta enheten

Kom i kontakt med oss via vs-enhetschefer@eecs.kth.se

Tf. Administrativ chef  

Rose-Marie Kellqvist Sundström är utsedd till tillförordnad administrativ chef medan rekrytering pågår efter Christina Zander. Anette Arling går in som tillförordnad chef för ekonomienheten. 

HR

Ekonomi 

Utbildningsadministration

Kommunikation 

Infrastruktur och Service