Till innehåll på sidan

Ledningsgrupp för verksamhetsstöd

Ledningsgruppen för verksamhetsstödet leds av skolans administrativa chef.
Det finns också enhetschefer för ekonomi, personal, infrastruktur, kommunikation och utbildningsadministration.

Kontakta enheten

Kom i kontakt med oss via vs-enhetschefer@eecs.kth.se

Administrativ chef

HR

Ekonomi, tillförordnad

Utbildningsadministration

Kommunikation, tillförordnad

Infrastruktur och Service

Kontakt