Avdelningschefer och vice avdelningschefer

Skolans har i dagsläget 17 avdelningar, med tillhörande avdelningschef och i vissa fall vice avdelningschef.

Autonoma system

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Elektroteknisk teori och konstruktion

Elkraftteknik 

Elektronik

Fusionsplasmafysik

Kommunikationssytem 

Medieteknik och interaktionsdesign

Mikro- och nanosystem

Nätverk och systemteknik 

Programvaruteknik och datorsystem 

Reglerteknik  

Robotik, perception och lärande  

Rymd- och plasmafysik  

 Tal, musik och hörsel 

Teknisk informationsvetenskap

Teoretisk datalogi

Mandat 

Beskrivning av mandat för avdelnings- och vice avdelningschefer finns beskrivet i skolans delegations och arbetsordning.

Till skolans delegation- och arbetsordning