Till innehåll på sidan

Institutions- och avdelningsledning

Skolan är organiserad i fyra institutioner ansvariga för utbildning och forskning inom sina ämnesområden. Institutionerna är uppdelade i avdelningar som ansvarar för forskning och forskarutbildning inom sitt specifika fält. Institutionerna leds av prefekt och proprefekt och avdelningarna leds av avdelningschef och vice avdelningschef.

Institutionen för datavetenskap (CS)

Institutionen för datavetenskap

Prefekt

Proprefekt

Avdelningschefer och vice avdelningschefer på CS

Kommunikationssystem (COS)

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)

Nätverk och systemteknik (NSE)

Programvaruteknik och datorsystem (SCS)

Teoretisk datalogi (TCS)

Institutionen för elektroteknik (EE)

Institutionen för elektroteknik

Prefekt

Proprefekt

Avdelningschefer och vice avdelningschefer på EE

Elektronik och inbyggda system (EES)

Elektroteknisk teori och konstruktion (EME)

Elkraftteknik (EPE)

Fusionsplasmafysik (FPP)

Rymd- och plasmafysik (SPP)

Institutionen för intelligenta system (IS)

Institutionen för Intelligenta system

Prefekt

Proprefekt

Avdelningschefer och vice avdelningschefer på IS

Reglerteknik (DCS) 

Teknisk informationsvetenskap (ISE)

Mikro- och nanosystem (MST)

Robotik, perception och lärande (RPL) 

Tal, musik och hörsel (TMH)

Institutionen för människocentrerad teknik (HCT)

Institutionen för människocentrerad teknik

Prefekt

Proprefekt

Avdelningschef och vice avdelningschef på HCT

Medieteknik och interaktionsdesign (MID)

Centret för Autonoma system (CAS)

Söker du institutionsstödet?

Skolans institutioner och avdelningar stöds av EECS verksamhetsstöd (VS). Här hittar du information och kontaktuppgifter.