Till innehåll på sidan

Samverkansgrupp

Samverkansgrupp för skolan består av följande representanter och leds av skolchef.

Medlemmar

HR-ansvarig

HR-administratör och sekreterare

SACO, arbetsplatsombud

ST arbetsplatsombud

Huvudskyddsombud

Samverkansgruppens uppgift och mandat

Beskrivning av mandat för gruppen finns beskrivet i skolans delegations- och arbetsordning.

Medlemmar

Skolsamverkansgruppen består av följande arbetsgivarrepresentanter: skolchef (ordförande), administrativ chef, HR-ansvarig och HR-handläggare, samt av följande arbetstagarrepresentanter: två arbetsplatsombud från vardera av de berörda fackliga organisationerna, huvudskyddsombud och skyddsombud. Protokoll ska föras.

Datum för SSG möten EECS 2022

Ordinarie möte Mellanmöte
X 11 januari
25 januari 8 februari
1 mars 15 mars
29 mars 12 april
26 april 10 maj
24 maj 7 juni
21 juni x

Kontakt