Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samverkansgrupp

Samverkansgrupp för skolan består av följande representanter och leds av skolchef.

Medlemmar

HR-ansvarig

HR-administratör och sekreterare

SACO, arbetsplatsombud

ST arbetsplatsombud

Huvudskyddsombud

Samverkansgruppens uppgift och mandat

Beskrivning av mandat för gruppen finns beskrivet i skolans delegations- och arbetsordning.

Medlemmar

Skolsamverkansgruppen består av följande arbetsgivarrepresentanter: skolchef (ordförande), administrativ chef, HR-ansvarig och HR-handläggare, samt av följande arbetstagarrepresentanter: två arbetsplatsombud från vardera av de berörda fackliga organisationerna, huvudskyddsombud och skyddsombud. Protokoll ska föras.

Datum för SSG möten EECS 2024

Datum Mötestyp
25 januari Ordinarie möte
14 februari Mellanmöte
28 februari Ordinarie möte
13 mars Mellanmöte
26 mars Ordinarie möte
10 april Mellanmöte
19 april Ordinarie möte
8 maj Mellanmöte
29 maj Ordinarie möte
12 juni Mellanmöte
19 juni Ordinarie möte

Kontakt