Till innehåll på sidan

Samverkansgrupp

Samverkansgrupp för skolan består av följande representanter och leds av skolchef.

Medlemmar

HR-ansvarig

HR-handläggare och sekreterare

SACO, arbetsplatsombud

ST arbetsplatsombud

Huvudskyddsombud

Samverkansgruppens uppgift och mandat

Beskrivning av mandat för gruppen finns beskrivet i skolans delegations- och arbetsordning.

Medlemmar

Skolsamverkansgruppen består av följande arbetsgivarrepresentanter: skolchef (ordförande), administrativ chef, HR-ansvarig och HR-handläggare, samt av följande arbetstagarrepresentanter: två arbetsplatsombud från vardera av de berörda fackliga organisationerna, huvudskyddsombud och skyddsombud. Protokoll ska föras.

Datum för SSG möten EECS 2022

Ordinarie möte Mellanmöte
X 25 augusti
1 september 14 september
28 september 12 oktober
26 oktober 9 november
23 november 7 december
21 december X

Kontakt