Till innehåll på sidan

Samverkansgrupp

Samverkansgrupp för skolan består av följande representanter och leds av skolchef.

Medlemmar

Rose-Marie Kellqvist Sundström är utsedd till tillförordnad administrativ chef medan rekrytering pågår efter Christina Zander. Anette Arling går in som tillförordnad chef för ekonomienheten.

HR-ansvarig

HR-handläggare och sekreterare

SACO, arbetsplatsombud

ST arbetsplatsombud

Huvudskyddsombud

Samverkansgruppens uppgift och mandat

Beskrivning av mandat för gruppen finns beskrivet i skolans delegations- och arbetsordning.

Medlemmar

Skolsamverkansgruppen består av följande arbetsgivarrepresentanter: skolchef (ordförande), administrativ chef, HR-ansvarig och HR-handläggare, samt av följande arbetstagarrepresentanter: två arbetsplatsombud från vardera av de berörda fackliga organisationerna, huvudskyddsombud och skyddsombud. Protokoll ska föras.

Datum för SSG möten EECS

Ordinarie möte Mellanmöte

25 augusti

9 september

22 september 6 oktober
20 oktober 3 november
17 november 1 december
15 december

Kontakt