Till innehåll på sidan

Ledningsrådet

Skolans ledningsråd består av skolledningen och prefekter. Gruppen träffas varannan vecka.

Skolledningen

Skolchef

Ansvarig för fakultetsutveckling och tillförordnad vice skolchef

Grundutbildningsansvarig och tillförordnad vice skolchef

Forskarutbildningsansvarig

Administrativ chef

Prefekter