Till innehåll på sidan

Ledningsrådet

Skolans ledningsråd består av skolledningen och prefekter. Gruppen träffas varannan vecka.

Skolledningen

Skolchef

Grundutbildningsansvarig och vice skolchef

Ansvarig för fakultetsutveckling och vice skolchef

Forskarutbildningsansvarig

Administrativ chef

Prefekter