Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utökade ledningsrådet

Skolans utökade ledningsråd består av skolchef, vice-skolchefer, prefekter, avdelningschefer, centrumföreståndare, administrativ chef, enhetschefer inom verksamhetsstödet, forskarutbildningsansvarig samt studentrepresentanter.

Medlemmar

Skolledningen

Avdelningschefer och centrumföreståndare

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)

Elektronik och inbyggda system (EES)

Elektrumlaboratoriet

Elkraftteknik (EPE)

Elektromagnetism och fusionsfysik (EMF)

Kommunikationssystem (COS)

Medieteknik och interaktionsdesign (MID)

Mikro- och nanosystem (MST)

Nätverk och systemteknik (NSE)

PDC Center for high performance computing

Programvaruteknik och datorsystem (SCS)

Reglerteknik (DCS)

Robotik, perception och lärande (RPL)

Rymd- och plasmafysik (SPP)

Tal, musik och hörsel (TMH)

Teknisk informationsvetenskap (ISE)

Teoretisk datalogi (TCS)

Enhetschefer inom Verksamhetsstödet

Ekonomi

HR

Infrastruktur och Service

Kommunikation

Skolkansliet

Utbildningskansliet

Skolledningens uppgift och mandat

EECS delegations- och arbetsordning

Möten och minnesanteckningar

Det utökade ledningsråd leds av skolchefen och sammanträder, i regel, var tredje vecka. Personal från verksamhetsstödet är sekreterare för gruppen. Minnesanteckningar ska föras.

Se kommande möten

Kontakt