Till innehåll på sidan

Utökade ledningsrådet

Skolans utökade ledningsråd består av skolchef, vice-skolchefer, prefekter, avdelningschefer, centrumföreståndare, administrativ chef, enhetschefer inom verksamhetsstödet, forskarutbildningsansvarig samt studentrepresentanter.

Medlemmar

Skolledningen

Avdelningschefer och centrumföreståndare

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Elektronik och inbyggda system

Elektroteknisk teori och konstruktion

Elektrumlaboratoriet

Elkraftteknik

Fusionsplasmafysik

Kommunikationssystem

Medieteknik och interaktionsdesign

Mikro- och nanosystem

Nätverk och systemteknik

PDC Center for high performance computing

Programvaruteknik och datorsystem

Reglerteknik

Robotik, perception och lärande

Rymd- och plasmafysik

Tal, musik och hörsel

Teknisk informationsvetenskap

Teoretisk datalogi

Enhetschefer inom administration

Ekonomi

HR

Infrastruktur

Kommunikation

Utbildningskansliet

Skolledningens uppgift och mandat

Möten och minnesanteckningar

Det utökade ledningsråd leds av skolchefen och sammanträder, i regel, var tredje vecka. Personal från verksamhetsstödet är sekreterare för gruppen. Minnesanteckningar ska föras.

Se kommande möten

Kontakt