Till innehåll på sidan

Utökade ledningsrådet

Skolans utökade ledningsråd består av skolchef, vice-skolchefer, prefekter, avdelningschefer, centrumföreståndare, administrativ chef, enhetschefer inom verksamhetsstödet, forskarutbildningsansvarig samt studentrepresentanter.

Medlemmar

Skolledningen

Avdelningschefer och centrumföreståndare

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Elektronik och inbyggda system

Elektrumlaboratoriet

Elkraftteknik

Elektromagnetism och fusionsfysik

Kommunikationssystem

Medieteknik och interaktionsdesign

Mikro- och nanosystem

Nätverk och systemteknik

PDC Center for high performance computing

Programvaruteknik och datorsystem

Reglerteknik

Robotik, perception och lärande

Rymd- och plasmafysik

Tal, musik och hörsel

Teknisk informationsvetenskap

Teoretisk datalogi

Enhetschefer inom Verksamhetsstödet

Ekonomi

HR

Infrastruktur

Kommunikation

Skolkansliet

Utbildningskansliet

Skolledningens uppgift och mandat

EECS delegations- och arbetsordning

Möten och minnesanteckningar

Det utökade ledningsråd leds av skolchefen och sammanträder, i regel, var tredje vecka. Personal från verksamhetsstödet är sekreterare för gruppen. Minnesanteckningar ska föras.

Se kommande möten

Kontakt