Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EECS ledning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) leds av skolchef, vice skolchefer, grundutbildningsansvarig (GA), ansvarig för fakultetsutveckling (FFA), forskarutbildningsansvarig (FA) och administrativ chef. De arbetar nära prefekter, avdelningschefer, administrativ chef och ansvariga inom administration.

Skolchef

Ställföreträdande skolchef

Vice skolchefer

Vice skolchef med inriktning mot förändringsledning

Vice skolchef med inriktning mot forskningens förutsättningar och impact

Vice skolchef

Ansvarig för fakultetsutveckling (FFA)

Grundutbildningsansvarig (GA)

Forskarutbildningsansvarig

Administrativ chef

Skolchefsgruppens uppgift, medlemmar samt mandat

Skolchefsgruppen består av skolchef, vice skolchefer, administrativ chef, grundutbildningsansvarig samt forskarutbildningsansvarig.

Skolans delegations- och arbetsordning

Kontakt