Arbetsmiljögrupp

Skolans arbetsmiljögrupp består av representanter från HR-enheten, skyddsombud, säkerhetsansvarig samt representanter från verksamheten och stödverksamheten. Arbetsmiljögruppen arbetar bland annat med förebyggande insatser kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, men också med skolans arbetsmiljöplan och skyddsronder.

Medlemmar 

HR-ansvarig

Avdelningschef/fakultet

Säkerhets- och brandskyddsansvarig

HR-handläggare och sammankallande

HR-handläggare

Huvudskyddsombud

Doktorandrepresentanter

Studentrepresentant

Vakant