Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML)

Skolans JML-grupp består av representanter från olika delar på EECS, med skolchef som gruppens ordförande. JML-gruppen har till uppgift att se över hur skolan ska fortsätta arbeta med jämställdhet, mångfald och lika villkor.

De planerade uppgifterna för JML-gruppen är att:

  • Bevaka utvecklingen inom området särskilt med avseende på de aktiva åtgärder, inom JML-området, som beslutas av rektor.
  •  Till skolans verksamhetsplan föreslå åtgärder, aktiviteter och uppföljning inom JML-området som skall genomföras under kommande år.
  • Följa upp det JML-arbete som beslutats i verksamhetsplan och kvartalsvis rapportera till skolchef.
  • Kontinuerligt föra dialog med prefekter för att stödja deras arbete med JML-frågor.

Medlemmar

Ordförande

 Studentrepresentant

Vakant

Doktorandrepresentant

Vakant