Till innehåll på sidan

Arbetsmiljögrupp

Skolans arbetsmiljögrupp består av representanter från HR-enheten, skyddsombud, säkerhetsansvarig samt representanter från verksamheten och stödverksamheten. Arbetsmiljögruppen arbetar bland annat med förebyggande insatser kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, men också med skolans arbetsmiljöplan och skyddsronder.

Medlemmar 

HR-handläggare och sammankallande

HR-ansvarig

Avdelningschef/fakultet

Gruppchefer infrastruktur och service

JML-frågor

Huvudskyddsombud

Doktorandrepresentanter

Studentrepresentant

Amanda Mungdee