Till innehåll på sidan

Information eller ärenden

Det finns två typer av kontaktvägar: e-postlistor och funktionsadresser.

Sprida information till olika grupper

E-postlistor går till en grupp adresser och används för informationsspridning till gruppen som adressen går till. 

E-postlistor på EECS

Frågor som besvarar enskilda ärenden

Funktionsadresser går till en funktion inom verksamhetsstödet som bevakas av personal utsedd att ta hand om och besvara enskilda ärenden inom funktionsområdet.

Funktionsadresser på EECS