Till innehåll på sidan

Funktionsadresser och e-postlistor

Här hittar du både funktionsadresser till enheterna och ledningen på Verksamhetsstödet och e-postlistor till exempelvis avdelningar och centra.

Avdelningarnas e-postlistor

Här hittar du e-postlistor som går till en grupp adresser på avdelningarna som används för informationsspridning till gruppen adressen syftar på.

E-postlistor

E-postlistor går till en grupp adresser och används för informationsspridning till gruppen som adressen går till.

E-postlistor till forskningscentran

Här hittar du e-postlistorna till gruppadresser på våra forskningscentra som används för informationsspridning till gruppen som adressen syftar på.