Grundutbildning

Kontaktpersoner inom grundutbildningen.

Grundutbildningsansvarig (GA)

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson
universitetslektor 087906590

Vice Grundutbildningsansvarig (Vice GA)

Malin Åberg Wennerholm
Malin Åberg Wennerholm
vice ga, proprefekt, adjunkt 087908914

Utbildningsadministrativt ansvarig (UA)

Cecilia Månson Blom
Cecilia Månson Blom
utbildningsadm. ansvarig 087909421