Grundutbildning

Kontaktpersoner inom grundutbildningen.

Utbildningsadministrativt ansvarig (UA)

Cecilia Månson Blom
Cecilia Månson Blom, utbildningsadm. ansvarig 087909421

Grundutbildningsansvarig (GA) - Samhällsbyggnad

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson, universitetslektor 087906590

Grundutbildningsansvarig (GA) - Arkitektur

Till sidans topp