Till innehåll på sidan

Grundutbildning

Kontaktpersoner inom grundutbildningen.

Grundutbildningsansvarig (GA)

Eva Liedholm Johnson
Eva Liedholm Johnson
universitetslektor, ga, pa 087908619

Vice Grundutbildningsansvarig (Vice GA)

Utbildningsadministrativt ansvarig (UA)

Cecilia Månson Blom
Cecilia Månson Blom
utbildningsadm. ansvarig 087909421