Till innehåll på sidan

Utbildning på forskarnivå

Skolan har en forskarutbildningsansvarig (FA) och en vice forskarutbildningsansvarig (vice FA) med ansvar för samtliga frågor inom utbildningen på forskarnivå. Till stöd för FA-funktionen finns en forskarutbildningshandläggningsfunktion på skolnivå som handlägger ärenden inom samtliga ämnen på forskarnivå.

Forskarutbildningsansvarig (FA)

Vice Forskarutbildningsansvarig (Vice FA)

Karin Edvardsson Björnberg
Karin Edvardsson Björnberg
universitetslektor 087909596

Forskarutbildningshandläggare

Per Olsson
Per Olsson
forskarutbildningshandläggare 087909418
Tobias Jensen
Tobias Jensen
forskarutbildningshandläggare 087909414