Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kostnadshantering forskarutbildning

Disputationskostnader

Kostnaderna för disputation (catering, resor, uppdragsarvoden etc.) belastar den avdelning/institution där projektet som finansierar doktoranden finns. Administrationen kring disputationen (lic-seminariet) hanteras av den projektägande institutionens administrativa team.

Prestationsmedel efter utfärdad examen

När det gäller prestationsmedlen som utfaller efter utfärdad examen är den interna fördelningsprincipen att dessa tillfaller den avdelning där huvudhandledaren har sin organisatoriska hemvist. Finns det skäl till att prestationsmedlen skall fördelas mellan olika avdelningar/institutioner måste en skriftlig överenskommelse upprättas och signeras. Fördelningen sker sedan av institutionens ekonom.