Till innehåll på sidan

Programråd för skolans doktorsprogram

Mandatperioden för programråden följer programansvarigas (PA) mandat. Nuvarande mandatperiod gäller från fastställande till och med 2026-06-30.

Tillsättning av programråd

PA tillsammans med eventuell biträdande PA samt representanter för huvudhandledare / lärare bör ingå i rådet. I de fall det är möjligt rekommenderar FA att samtliga huvudhandledare inom programmet ingår. Det är även möjligt att inkludera externa ledamöter / arbetslivs-representanter.

THS utser studeranderepresentanter till programråden, dessa kan komma att ändras under programrådens mandatperiod. Även representanter från verksamhetsstödet kommer att kopplas till programråden.

Skolchef fattar beslut om programråd i samråd med FA.

Arkitektur

Catharina Gabrielsson, PA
Anders Bergström
Jennifer Mack
Helena Mattsson
Daniel Koch
Ann Legeby
Meike Schalk
Ute Besenecker
Christina Pech

Byggvetenskap

Anders Ansell
Jean-Marc Battini
Folke Björk
Markus Bohlin
Christophe Duwig
Sigurdur Erlingsson
Oskar Fröidh
Kjartan Gudmundsson
Mikael Hallgren
Denis Jelagin
Erik Jenelius
Fredrik Johansson
Raied Karoumi
Nicole Kringos
John Leander
Robert Lundström
Ivo Martinac
Sasan Sadrizadeh
Johan Silfwerbrand
Johan Spross
Magnus Wålinder

Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö

Nina Wormbs, PA
Barbro Fröding
Per Högselius
Tor Sandqvist

Geodesi och geoinformatik

Yifang Ban, PA
Bin Jiang
Takeshi Shirabe
Milan Horemuz
Mohammad Bagherbandi
Jonas Ågren

Konst, teknik och design

Meike Schalk, PA
Magnus Bärtås (Konstfack)
Leif Dahlberg
Hélène Frichot
Catharina Gabrielsson
Sara Ilstedt
Helena Mattsson
Bo Westerlund (Konstfack)

Mark- och vattenteknik

Ulla Mörtberg, PA
Prosun Bhattacharya
Zahra Kalantari
Berit Balfors

Planering och beslutsanalys

Anna Björklund
Anna Kramers
Cecilia Håkansson
Cecilia Katzeff
Elisabeth Ekener
Greger Henriksson
Göran Finnveden
Hans Westlund
Henrik Ernstsson
Jonas Åkerman
Jonathan Metzger
Karin Bradley
Karolina Isaksson
Maria Håkansson
Mattias Höjer, PA
Nils Johansson
Pernilla Hagbert
Rebecka Milestad
Sara Borgström
Tigran Haas
Tove Malmqvist
Vania Ceccato
Åsa Svenfelt
Martin Emanuel
Marcus Adolphson
Lina Suleiman
Tony Svensson

Samhällsbyggnad: management, ekonomi och juridik

Anna Kadefors
Malena Havenvid
Peter Ekbäck
Jenny Paulsson
Ingalill Söderberg
Abukar Warsame
Mats Wilhemsson
Han-Suck Song
Kent Eriksson
Cecilia Hermansson
Bertram Steininger
Björn Berggren
Annina Persson
Åke Gunnlelin
Tina Karrbom Gustavsson, PA

Transportvetenskap

Fariya Sharmeen, PA
Oskar Fröidh
Erik Jenelius
Markus Bohlin
Xiaoliang Ma
Anders Karlström
Muriel Beser Hugosson