Till innehåll på sidan

Programråd för skolans doktorsprogram

Mandatperioden för programråden följer programansvarigas (PA) mandat. Nuvarande mandatperiod gäller från fastställande till och med 2022-06-30.

Tillsättning av programråd

PA tillsammans med eventuell biträdande PA samt representanter för huvudhandledare / lärare bör ingå i rådet. I de fall det är möjligt rekommenderar FA att samtliga huvudhandledare inom programmet ingår. Det är även möjligt att inkludera externa ledamöter / arbetslivs-representanter.

THS utser studeranderepresentanter till programråden, dessa kan komma att ändras under programrådens mandatperiod. Även representanter från verksamhetsstödet kommer att kopplas till programråden.

Skolchef fattar beslut om programråd i samråd med FA.

Arkitektur

Meike Schalk, PA
Jennifer Mack
Anders Bergström
Ute Besenecker
Daniel Koch

Byggvetenskap

Stefan Larsson, PA
Anders Ansell
Jean-Marc Battini
Folke Björk
Christophe Duwig
Denis Jelagin
Fredrik Johansson
Raied Karoumi
Nicole Kringos
Richard Malm
Ivo Martinac
Costin Pacoste-Calmanovici
Manfred Partl
Sasan Sadrizadeh
Johan Silfwerbrand
Johan Spross
Magnus Wålinder
John Leander
Mikael Hallgren
Staffan Hintze

Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö

Karin Edvardsson Björnberg, PA
Nina Wormbs, bitr PA
Tor Sandqvist, lärarrepresentant filosofi
Per Högselius, lärarrepresentant historiska studier

Geodesi och geoinformatik

Yifang Ban, PA
Bin Jiang
Takeshi Shirabe
Milan Horemuz
Mohammad Bagherbandi
Jonas Ågren

Konst, teknik och design

Meike Schalk, PA
Magnus Bärtås (Konstfack)
Leif Dahlberg
Hélène Frichot
Catharina Gabrielsson
Sara Ilstedt
Helena Mattsson
Bo Westerlund (Konstfack)

Mark- och vattenteknik

Elzbieta Plaza (PA)
Berit Balfors
Ulla Mörtberg
Vladimir Cvetkovic
Prosun Bharracharya

Planering och beslutsanalys

Mattias Höjer, PA
Andrew Karvonen, bitr. PA
Anna Björklund
Cecilia Håkansson
Greger Henriksson
Göran Finnveden
Hans Westlund
Jonathan Metzger
Karin Bradley
Karolina Isaksson
Maria Håkansson
Tigran Haas
Tove Malmqvist
Vania Ceccato
Viveka Palm
Åsa Svenfelt
Linda Schenk

Samhällsbyggnad: management, ekonomi och juridik

Björn Berggren, PA
Tina Karrbom Gustavsson
Peter Ekbäck
Han-Suck Song

Transportvetenskap

Joel Franklin, PA
Oskar Fröidh, Bitr. PA
Erik Jenelius
Markus Bohlin
Xiaoliang Ma
Anders Karlström
Muriel Beser Hugosson
Yusak Susilo