Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Individuella studieplanen (ISP)

Denna information riktar sig till doktorander och handledare vid Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad.

För varje doktorand ska en individuell studieplan upprättas. Studieplanen ska fungera som ett styrande instrument för hela utbildningen och säkerställa att utbildningen bedrivs och följs upp på ett effektivt sätt.

För detta ändamål finns det ett webbaserat systemstöd: ISP-systemet. För mer KTH-övergripande information se webblänk till höger.

Hur kommer man igång med ISP-systemet?

Doktorander och anställda vid KTH hittar ISP under Tjänster i sina personliga menyer på KTH.se. Du måste eventuellt lägga till tjänsten i din personliga meny genom att klicka på kugghjulet under Tjänster.

Interna handledare finns vanligtvis i systemet, men externa handledare behöver läggas till manuellt av en handläggare.
Kontakta forskarutbildningshandläggarna om det skulle saknas en extern handledare i systemet.

När ska ISP:n uppdateras?

Vid antagning får huvudhandledaren och doktoranden ett senaste datum – 5 veckor efter antagningsdatum – när första ISP:n ska vara forskarutbildningshandläggarna tillhanda i systemet.

ISP:n ska även revideras och fastställas minst en gång per år. Ansvaret för att det finns en ISP för forskarutbildningsansvarig att fastställa ligger hos huvudhandledaren.

Vid en examensansökan ska den senast fastställda ISP:n innehålla de kurser (som planerade eller avklarade) som krävs för att uppfylla kraven i den allmänna studieplanen (ASP) för forskarutbildningsämnet. Uppgifter om aktivitet och finansiering ska ingå till och med den halvårstermin då disputationen, licentiatseminariet eller den sista kursen avklaras.

Vem granskar ISP:n i systemet?

Vid ABE-skolan har forskarutbildningsadministratören vid respektive avdelning rollen som ”Programhandläggare / Studierektor”.

ISP:n granskas av flera personer och kan antingen godkännas och därmed skickas vidare till nästa person i processen eller skickas tillbaka till doktoranden för eventuella ändringar.

Det är endast doktoranden och huvudhandledaren som har möjlighet att redigera ISP:n.

Arbetsgången med att skapa en studieplan sker i olika steg och involverar användare med olika behörigheter och roller. En ISP påbörjas av att huvudhandledaren skapar en första version eller att doktorand eller huvudhandledare skapar en revidering av senast fastställda version. ISP:n granskas sedan i tur och ordning av doktorand, huvudhandledare, forskarutbildningsadministratör, forskarutbildningshandläggare och processen avslutas med att forskarutbildningansvarig (FA) fastställer.

Forskarutbildningshandläggarna har tagit fram en vägledning för granskning av ISP:er som de och forskarutbildningsadministratörerna använder sig av. Denna vägledning är också användbar för doktorander och huvuhandledare för att undvika att ISP:n skickas åter för åtgärd.

Vägledning för granskning av ISP (pdf 271 kB)

Förutom vägledningen finns även förslag på text  som kan användas när man fyller i flik 9 "Examensmål".

Det är även lämpligt att ha ämnesstudieplanen  till hands vid ifyllande av ISP:n för bland annat antal kurspoäng som krävs för en examen i ämnet, samt vilka de obligatoriska kurserna är och vilka som rekommenderas.