Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Öppna en studieplats

Här beskrivs processen för att öppna studieplats före ansökan om antagning till forskarutbildning vid ABE-skolan.

Innan antagningsprocessen till forskarutbildningen kan påbörjas måste en studieplats öppnas. Det sker genom att ett initieringsbrev samt finansieringsunderlag lämnas in till forskarutbildningshandläggarna vid utbildningskansliet för vidare handläggning i samråd med FA. Ett öppnande av en studieplats måste alltid föregå inlämnandet en antagningsansökan.

Finansieringsunderlaget ser olika ut beroende på om finansieringen bygger på en doktorandanställning, annan anställning (industridoktorand) eller ett stipendium.

Vid frågor vänligen kontakta forskarutbildningshandläggarfunktionen på fouhandl@abe.kth.se

Här kan du läsa om vad som gäller för: