ABE-Blanketter / ABE forms

Här hittar du ABE-skolans blanketter och mallar / ABE-school forms and templates.

KTH-gemensamma blanketter finns på det centrala intranätet i Blankettarkivet / General KTH forms are found on the central intranet in Blankettarkivet

Delegationer

Uppdaterad Titel Dokument
2014-12-18 Inventering (Inventarieförättare) Inventering (Inventarieförrättare) (docx 46 kB)
2014-02-27 Prefektens frånvaroanmälan Prefektens frånvaroanmälan (docx 61 kB)

Ekonomi / Finance

Uppdaterad Titel Dokument
2017-11-07 Institutionens bekräftelse / Department confirmation Institutionens bekräftelse / Department confirmation (pdf 1,5 MB)
2018-06-04 Destruktion av elektronik Destruktion av elektronik (pdf 1,7 MB)

2016-10-28

Lathund sakattestant Lathund Agresso EFH sakattestant (pdf 334 kB)
2016-12-07 Att tänka på som ekonomisk attestant Att tänka på som ekonomisk attestant (pdf 87 kB)

 Projektkalkyler för externfinansierade projekt (per institution)

Uppdaterad Org.enhet Dokument
2018-06-08 Centrumbildningar Projektkalkyl AC Centra 2018 (xls 276 kB)
2018-06-08 Arkitektur Projektkalkyl AD Arkitektur 2018 (xls 275 kB)
2018-08-31 Byggvetenskap Projektkalkyl AF Byggvetenskap 2018 (xls 276 kB)
2018-06-08 Fastigheter och byggande Projektkalkyl AI Fastighet&byggande 2018 (xls 275 kB)
2018-06-08 Filosofi och historia Projektkalkyl AK Filosofi&historia 2018 (xls 277 kB)
2018-06-08 Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) Projektkalkyl AL SEED 2018 (xls 276 kB)
2018-06-08 Samhällsplanering och miljö Projektkalkyl AG Samhällsplan&miljö 2018 (xls 275 kB)

Forskarutbildning / Doctoral studies

Information om blanketter som berör utbildning på forskarnivå

Uppdaterad Titel Dokument
Finansiering

2014-03-14

Finansieringsplan doktorand / Funding plan doctoral student

Finansieringsplan doktorand / Funding plan for doctoral student (pdf 74 kB)

Bilagor:

Kommentarsbilaga till Finansieringsplan doktorand (pdf 53 kB) Comments to Funding plan for doctoral students (pdf 54 kB)

2015-04-13 Försäkran lönehöjning doktorandstegen Försäkran lönehöjning doktorandstegen (pdf 57 kB)
- Stipendiat - information till handledare  Under revidering, kontakta persadm@abe.kth.se vid frågor.
- Industridoktorand - avtal Kontakta skolans forskarutbildningshandläggare för blankett.
- Doktorand med annan svensk statlig arbetsgivare - avtal Kontakta skolans forskarutbildningshandläggare för blankett
Administration
2016-09-30 Nedläggning av kurs Ansökan om nedläggning av kurs på forskarnivå (docx 65 kB)

Grundutbildning / First and second cycle education

Uppdaterad Titel Dokument
2018-03-15 Nedläggning av kurs Ansökan om att lägga ner kurs (dotx 56 kB)
-

Registreringsblanketter för examenarbete på grund- och avancerad nivå /

Degree project registration forms first and second cycle education

Examensarbetesblanketter ABE / Degree project forms ABE

Uppdragsutbildning

Uppdaterad Titel Dokument
2018-11-12 Mall för anmälningsformulär uppdragsutbildning inkl bilaga Hantering av personuppgifter för deltagare i uppdragsutbildning Mall anmälningsformulär uppdragsutbildning + bilaga (doc 87 kB)

Inköp och upphandling / Purchasing and procurement

Uppdaterad Titel Dokument
- Beställning av dator Beställning av datorer (webbformulär)
- Beställning extra lokalvård Beställning Lokalvård/Cleaning Service order (webbformulär)

2016-04-12

Godkännande av inköp Godkännande av inköp (pdf 71 kB)

2016-01-29

Avrop vardagsrepresentation Avrop vardagsrepresentation (pdf 76 kB)
2016-01-25 Direktupphandling över 100 000 SEK Blankett direktupphandling över 100 000 SEK (docx 65 kB)
2016-01-27 Underlag behov lärarkonsult Underlag behov lärarkonsult (pdf 112 kB)

Personal / HR

Uppdaterad Titel Dokument
2018-03-22 Finansieringsunderlag vid anställning Finansieringsunderlag vid anställning (xls 425 kB)
-

Avtalsmallar avseende adjungering och affiliering

Agreement template for employment of an adjunct professor / Agreement template for engagement as a faculty affiliate

Kontakta HR för mallar

Please contact HR for templates

Tjänsteresor / Business Travel

Uppdaterad Titel Dokument
2018-02-16

Reseorder ej anställd / Travel order non-employee

Reseorder svenska ej anställd (doc 73 kB) Travel order English non-employee (doc 74 kB)
2018-02-16 Reseorder ej anställd Stipendiat / Travel order non-employee Scholarship holder

Reseorder stipendiat (doc 72 kB)

Travel order scholarship holder (doc 73 kB)

Säkerhet och kris / Safety and crisis

Uppdaterad Titel Dokument
2017-07-10 Anhöriginformation / Next of Kin information Närmast anhörig (pdf 108 kB) Next of Kin information (pdf 117 kB)
2014-06-27 Utrymningsledare Utrymningsledare (pdf 57 kB)
2014-06-30 Avsluta uppdrag Avsluta uppdrag (pdf 54 kB)
Taggad som
Till sidans topp