Till innehåll på sidan

Blanketter

Här hittar du länkar till de blanketter som berör utbildning på forskarnivå.
Alla blanketter lämnas till din institutions forskarutbildningsadministratör.

Blanketterna finns i KTH:s blankettarkiv .

Blankett för Finansieringsplan finns i skolans blankettarkiv .

Här hittar du kontaktuppgifter till forskarutbildningsadministration  på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.