Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Antagning

Här beskrivs processen för antagning av en doktorand vid ABE-skolan.

Ansökan

Innan antagningsprocessen till forskarutbildningen kan påbörjas måste en studieplats öppnas.

Ansökan om antagning till forskarutbildning lämnas till skolans kansli. För att handläggning ska kunna påbörjas ska ansökan vara komplett. Ansökningshandlingarna upprättas på institutionen och granskas av institutionens forskarutbildningsadministratör  som därefter lämnar över den kompletta ansökan till kansliet.

Vad som ska ingå i en ansökan skiljer sig åt beroende på om finansieringen omfattar en doktorandanställning, ett (industri-)doktorandavtal eller ett stipendium.

Viktigt att tänka på

Blanketten för ansökan om antagning finns i ABE-skolans blankettarkiv under Forskarutbildning . OBS! Det är olika blanketter beroende på om ansökan gäller mot en licentiat- eller doktorsexamen.

Önskat antagningsdatum ska anges på ansökningsblanketten i beslutsdelen.

Gäller ansökan mot licentiatexamen så ska rutan ”Kort motivering skall anges vid antagning till licentiatexamen” lämnas tom. Denna motivering finns i initieringsbrevet som lämnades in i samband med ansökan om öppnandet av studieplats.