Till innehåll på sidan

Doktorsprogram och ämnen

Följande doktorsprogram, ämnen och inriktningar kan du läsa vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

 

Doktorsprogram

Ämne

Ev. inriktningar

Arkitektur Arkitektur Arkitektonisk gestaltning; Arkitekturens historia och teori; Arkitekturteknik; Kritiska studier; Stadsbyggnad
Byggvetenskap Byggvetenskap

Betongbyggnad; Bro- och stålbyggnad; Byggnadsmaterial; Byggnadsteknik; Hydraulik och teknisk hydrologi; Installations- och energisystem; Jord- och bergmekanik; Strömnings- och klimatteori

Energi- och miljösystem*

Industriell ekologi  
Geodesi och geoinformatik Geodesi och geoinformatik Geodesi; Geoinformatik
Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö Filosofi; Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö  
Mark- och vattenteknik Mark- och vattenteknik  
Planering och beslutsanalys Planering och beslutsanalys Risk och säkerhet; Strategier för hållbar utveckling; Urbana och regionala studier
Samhällsbyggnad: Management, ekonomi och juridik Företagsekonomi; Fastigheter och byggande  
Transportvetenskap Transportvetenskap Transportinfrastruktur; Transportsystem

*OBS: Doktorsprogrammet Energi- och miljösystem tillhör Skolan för industriell teknik och management. Enbart ämnet Industriell Ekologi tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2024-01-08