Till innehåll på sidan

Stöd för forskarstuderande

Välkommen till stödsidan för forskarstuderande på ABE-skolan. Här finns det mesta du behöver under din doktorandtid.

Stöd under dina studier

Viktiga kontakter

Vi är många som finns där för dig som är doktorand på ABE-skolan. Din avdelningschef har ansvar för din arbetsmiljö. Handledare har ansvar för att du kan utföra dina studier och forskarutbildningadministrationen hjälper till med en del praktiska frågor.

Kontakter för doktorander på ABE

KTH-gemensam information

Här hittar du samlad information om forskarstudier på KTH; relevanta styrdokument såväl som praktisk information om exempelvis handledning, individuell studieplan och förberedelser inför disputation och examen.

Doktorand på KTH

Evenemang för doktorander