Till innehåll på sidan

Tjänsteresor

Här finns information om tjänsteresor, uppdelad för två målgrupper:
- för dig som ska resa,
- för dig som är reseadministratör

Tänk på att behovet av att resa alltid ska utvärderas. Genom att mötas resfritt bidrar du till alla tre aspekterna av hållbar utveckling dvs. minskad miljöpåverkan, ekonomiska besparingar och sociala fördelar. I så stor utsträckning som möjligt ska resor ersättas av resefria alternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser. Läs mer om resfria möten .

Vem gör vad?

Skolans resesamordnare

Vänd dig till skolans resesamordnare i följande frågor:

 • Skolans kontaktperson till KTH:s Travel Manager, Magda Ousi
 • Informerar om KTH:s riktlinje och anvisning för möten och resor, nyheter kring KTH:s ramavtal, resehanteringssystem mm
 • Visar resenärer hur de ska fylla i sin reseprofil, reseorder eller reseräkning i KTH-RES
 • Lägger upp sakattestanter (mottagare av fakturor från resebyrån)
 • Handlägger tjänstereseförsäkringskort, informerar om reseförsäkring
 • Informerar om hur man beställer försäkringsintyg från Kammarkollegiet
 • Ser över behov av utbildning i KTH-RES för reseadministratörerna

Reseadministratörer/granskare

Vänd dig till din institutions reseadministratör  i följande ärenden:

 • Visar resenärer hur de ska fylla i reseprofil, reseorder eller reseräkning i KTH-RES
 • Bokar vid behov tjänsteresor åt icke anställda
 • Granskar reseräkningar och ansvarar för att reseräkningen blir redovisningsmässigt korrekt.
 • Handlägger tjänstereseförsäkringskort
 • Informerar institutionen om KTH:s riktlinje och anvisning för möten och resor, nyheter, betalkort, taxiavtal m.m.
 • Tar emot fakturor från resebyrån och sakattesterar