Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskarutbildningsstöd

Dessa sidor innehåller användbar information om utbildning på forskarnivå för handledare, doktorander och lärare vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE).

Skolan har en forskarutbildningsansvarig (FA) och en vice forskarutbildningsansvarig (vice FA) med ansvar för samtliga frågor inom utbildningen på forskarnivå. Till stöd för FA-funktionen finns en forskarutbildningshandläggningsfunktion på skolnivå som handlägger ärenden inom samtliga ämnen på forskarnivå.

Forskarutbildningsansvarig (FA)

Vice Forskarutbildningsansvarig (Vice FA)

Forskarutbildningshandläggare