Till innehåll på sidan

Doktorandrådet

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans doktorandråd och listning över doktorandrepresentanter i skolans övriga råd.

ABE Doktorandråd - styrelse

Namn Kontakt

Hampus Berg Mårtensson, ordförande

abe-chair@dr.kth.se

Boel Berg Wincent, vice ordförande

abe-vicechair@dr.kth.se

Zoé Barjot, kassör abe-presidium@dr.kth.se
Jens Bergenudd, webmaster abe-council@dr.kth.se
Mehmet Kaan Etikan, eventansvarig abe-social@dr.kth.se
Vakant, utbildningsansvarig abe-edu@dr.kth.se

ABE Doktorandråd - representanter

Namn

Institution

Program

Kontakt

Lena Stina Andersson Arkitektur Arkitektur lsand@kth.se
Matilda Kautsky Arkitektur Arkitektur matilde.kautsky@arch.kth.se
Jacqueline Hoàng Nguyễn Arkitektur Konst, teknik och design Jacqueline.Hoang.Nguyen@konstfack.se
Emil Jansson Byggvetenskap Byggvetenskap emiljans@kth.se
Jens Bergenudd Byggvetenskap Byggvetenskap jbergenu@kth.se
Kaan Etikkan Byggvetenskap Byggvetenskap etikan@kth.se
Klara Müller Filosofi och historia Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö klaramu@kth.se

Achim Klüppelberg

Filosofi och historia Historiska studier achimk@kth.se
Vakant Fastigheter och byggande Samhällsbyggnad: Management, ekonomi och juridik abe-board@dr.kth.se
Ioannis Ioannidis Samhällsplanering och miljö Planering och beslutsanalys ioannisi@kth.se
Erika Kriukelyte SEED Mark- och vattenteknik erikakri@kth.se
Hampus Berg Mårtensson SEED Mark- och vattenteknik  hmarten@kth.se
Joseph Llewellyn SEED -  josephll@kth.se

Programansvarig doktorand (PAD)

Department Program PAD; vice PAD Kontakt
Arkitektur Arkitektur

Lena Stina Andersson,

Matilde Kautsky

lsand@kth.se,

matilde.kautsky@arch.kth.se

Arkitektur Konst, teknik och design Jacqueline Hoàng Nguyễn Jacqueline.Hoang.Nguyen@konstfack.se
Byggvetenskap Transportvetenskap Emil Jansson emiljans@kth.se
Byggvetenskap Byggvetenskap

Kaan Etikan,

Jens Bergenudd

etikan@kth.se,

jbergenu@kth.se

Fastigheter och byggande Samhällsbyggnad: Management, ekonomi och juridik vakant
Filosofi och historia Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö

Achim Klüppelberg,

Klara Müller

achimk@kth.se,

klaramu@kth.se

Samhällsplanering och miljö Planering och beslutsanalys

Ioannis Ioannidis,

Erika Kriukelyte

ioannisi@kth.se,

erikakri@kth.se

Samhällsplanering och miljö Geodesi

Peter Nazval

SEED Mark- och vattenteknik Erika Kriukelyte, 

Joseph Llewellyn

erikakri@kth.se,

josephll@kth.se

Doktorandrepresentanter i ABE-skolans råd

Råd Namn Kontakt

Strategiska rådet

Emil Jansson (Stf: Hampus Berg Mårtensson)

emiljans@kth.se (hmarten@kth.se)

Kvalitetsrådet för forskarutbildning

Joakim Fichtel fichtel@kth.se

Ledningsrådet

Boel Berg Wincent (Stf: Hampus Berg Mårtensson)

boelw@kth.se (hmarten@kth.se)

Skolkollegiet

Hampus Berg Mårtensson

hmarten@kth.se

JML-gruppen

Ioannis Ioannidis ioannisi@kth.se