Till innehåll på sidan

Forskarutbildningsadministration

Kontaktpersoner för administrationen av forskarutbildningen på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Forskarutbildningshandläggare

Per Olsson
Per Olsson
forskarutbildningshandläggare 087909418
Tobias Jensen
Tobias Jensen
forskarutbildningshandläggare 087909414

Forskarutbildningsadministratörer

Nedan hittar du kontaktuppgifter till de personer på institutions/avdelningsnivå som ansvarar för administrationen kopplat till de listade forskarutbildningsämnena med eventuell inriktning.

Arkitektur

Ingrid Gallagher
Ingrid Gallagher
utbildningsadministratör 087909167

Byggvetenskap

inriktning hydraulik och teknisk hydrologi

inriktning Bro- och stålbyggnad

Filosofi

Betty Jurdell
Betty Jurdell
administrativ samordnare fil 087909207

Fastigheter och byggande; Företagsekonomi

Geodesi och geoinformatik

Inrikning geodesi

Inrikning geoinformatik

Betty Jurdell
Betty Jurdell
administrativ samordnare fil 087909207

Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Industriell ekologi

Konst, teknik och design

Ingrid Gallagher
Ingrid Gallagher
utbildningsadministratör 087909167

Mark- och vattenteknik

Planering och beslutsanalys

Inrikning Strategier för hållbar utveckling (tidigare Miljöstrategisk analys)

Inriktning Risk och säkerhet

Betty Jurdell
Betty Jurdell
administrativ samordnare fil 087909207

Planering och beslutsanalys

Inriktning Urbana och regionala studier

Betty Jurdell
Betty Jurdell
administrativ samordnare fil 087909207

Transportvetenskap

Inriktning Transportinfrastruktur och Transportsystem

Inriktning Transportsystem (för avdelningen Transport och systemananlys)

Betty Jurdell
Betty Jurdell
administrativ samordnare fil 087909207