Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hitta kurser

Här hittar du information om hur du som doktorand gör för att hitta de forskarutbildningskurser som erbjuds på KTH.

Hitta kurser - använd "Sök kurs"

Allmänna studieplaner för respektive program

I respektive forskarutbildningsämnes allmänna studieplan (ASP) hittar du obligatoriska och rekommenderade kurser för din utbildning. Den ASP som du bör titta på är den som var gällande vid ditt studiestartsdatum.

Du hittar de allmänna studieplanerna här

I KTH:s Sök kurs-webbsida  har du möjlighet att hitta alla kurser som ges vid KTH och söka ut specifika kategorier, t.ex. kurser på forskarnivå inom arkitektur eller samhällsbyggnad. Du kan söka bland alla kurser som ges vid KTH genom att ange hela eller delar av kursnamn eller kurskod. Under "Välj bland andra sökkriterier" har du möjlighet att begränsa din sökning för att bara se de kurser som är på forskarnivå samt ämnesmässigt inom t.ex. "Alla inom arkitektur och samhällsbyggnad" eller en institution/avdelning. Du kan dock inte söka på doktorandprogram, ämne eller inriktning. Sök kurs i kurs- och programkatalogen

OBS! För att se alla ABE:s kurser ange inga perioder. Anger du perioder så får du bara fram kurser som har kursomgångar / -tillfällen inlagda i systemet vilket i dagsläget få forskarutbildningkurser har.

När ges kursen?

I dagsläget finns det få forskarutbildningskurser som har kursomgångar/-tillfällen inlagda i systemet. Om du är intresserad av en kurs bör du därför kontakta den kontaktperson och / eller examinator som anges på kurssidorna för att ta reda på när kursen ges nästa gång. Eventuellt kan du även kontakta ditt doktorsprograms programansvarig (PA). Kontaktuppgifter till programansvariga ABE

Instruktionsfilm