Övriga styrdokument

Här finner du som medarbetare vid ABE-skolan skolans anvisningar, strategier, planer och andra övriga styrdokument.

Impactstrategi för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Dokumentnamn Senast ändrad
Strategidokument Impact (pdf 73 kB) 2016-06-20

Kvalitetspolicy för forskarutbildningen

Dokumentnamn Senast ändrad
Kvalitetspolicy för forskarutbildningen (pdf 1,7 MB) 2014-02-03

Anvisningar och rutiner:

Ekonomi

Forskarutbildning

Grundutbildning

HR