Till innehåll på sidan

Övriga styrdokument

Här finner du som medarbetare vid ABE-skolan skolans anvisningar, strategier, planer och andra övriga styrdokument.

Impactstrategi för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Strategidokument Genomslag (Impact) (pdf 179 kB) 2020-04-01 Ledningsstöd

Kvalitetspolicy för forskarutbildningen

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Kvalitetspolicy för forskarutbildningen (pdf 1,7 MB) 2014-02-03 Utbildningskansliet

Anvisningar och rutiner:

Dokumentsamordning

Ekonomi

Forskarutbildning

Grundutbildning

HR