Övriga styrdokument

Här finner du som medarbetare vid ABE-skolan skolans anvisningar, strategier, planer och andra övriga styrdokument.

Impactstrategi för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Strategidokument Impact (pdf 73 kB)

Kvalitetspolicy för forskarutbildningen (gäller från 2014-02-03)

Kvalitetspolicy för forskarutbildningen (pdf 1,7 MB)

Anvisningar och rutiner:

Ekonomi

Anvisning kring ersättning skolövergripande grupper (pdf 106 kB)

Anvisning för samfinansiering av forskningsprojekt (pdf 327 kB)

Fastställd Rutin rörande betalkort med faktura ställd till KTH (inkl bilaga) (pdf 393 kB)

Forskarutbildning

ABE-skolans rutin för studentinflytande (pdf 83 kB)

Anvisning för aktivitet och försörjning till ABE-handledare (pdf 59 kB)

Stödmaterial om aktivitet och försörjning för forskarutbildningsadministratörer (pdf 62 kB)

Rutin för särskilt tillstånd kurser externa doktorander (pdf 128 kB)

Grundutbildning

ABE-skolans rutin för studentinflytande (pdf 83 kB)

Anvisning för beräkning av ersättning för kursmedverkan inkl Bilaga 1: Ersättningsmodell (pdf 449 kB)

Anvisning kursklassificeringar vid inrättande av kurser inom samhällsbyggnadsområdet inkl bilagor (pdf 4,5 MB)

Rutin anmälan till examensarbete samt DIVA (pdf 183 kB)

Rutindokument Tentaskanning v. 7 (pdf 176 kB)

HR

Anvisning kring kompetensöverföring och överlämning – inför pensionering (pdf 122 kB)

Anvisning för ABE-skolans epostalias i samband med avslutad anställning (pdf 321 kB)

Beslut - Rutin vid skol- och institutionsbesök i samband med fakultetsrekrytering (pdf 676 kB)

Bilaga - Rutin vid skol- och institutionsbesök (pdf 377 kB)