Till innehåll på sidan

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 2022 har tydlig utgångspunkt i skolans utvecklingsplan för perioden 2018-2023 som fastställdes i juni 2018.

ABE-skolans verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan 2022 Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 1,7 MB)

Visionerna i utvecklingsplanen konkretiseras i årliga verksamhetsplaner för skolan. Aktiviteterna i verksamhetsplanen är utformade för att kunna genomföras under verksamhetsåret, inom tillgängliga resursramar.

KTH:s verksamhetsplan

KTH:s verksamhetsplan  är rektors operativa dokument för tilldelning av medel och uppdrag till KTH:s skolor och förvaltning och ska utgöra underlag för vidare planering av verksamheten där.

Figuren visar en sammanfattning av skolans utvecklingsplan 2018-2023 med formulerade långsiktiga, strategiska mål. Verksamhetsplanen struktureras på samma sätt i de fyra huvudområdena: Attraktiv arbetsplats, Utbildning med hög kvalitet, Forskning i framkant samt Samverkan för samhällsnytta.