Verksamhetsplan

ABE-skolans verksamhetsplan för 2019 är nu fastställd.
Verksamhetsplanen för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 2019 har tydlig utgångspunkt i skolans utvecklingsplan för perioden 2018-2023 som fastställdes i juni 2018. Visionerna i utvecklingsplanen konkretiseras i årliga verksamhetsplaner för skolan.

ABE-skolans verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 1,0 MB)

De aktiviteter som listas är planerade att genomföras under året 2019, i linje med skolans utvecklingsplan och de visioner som där angivits.

Verksamhetsplanen finns nu även översatt till engelska.