Verksamhetsplan

ABE-skolans verksamhetsplan för 2020 är nu fastställd.
Verksamhetsplanen för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 2020 har tydlig utgångspunkt i skolans utvecklingsplan för perioden 2018-2023 som fastställdes i juni 2018.

ABE-skolans verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2020 Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 1,3 MB)

Visionerna i utvecklingsplanen konkretiseras i årliga verksamhetsplaner för skolan. De aktiviteter som listas är planerade att genomföras under året 2020, i linje med skolans utvecklingsplan och de visioner som där angivits.

Verksamhetsplanen finns även översatt till engelska .

Svartvit version av Verksamhetsplan 2020 för utskrift (pdf 421 kB)

Figuren visar en sammanfattning av skolans utvecklingsplan 2018-2023 med formulerade långsiktiga, strategiska mål. Verksamhetsplanen struktureras på samma sätt i de fyra huvudområdena: Attraktiv arbetsplats, Utbildning med hög kvalitet, Forskning i framkant samt Samverkan för samhällsnytta.