Till innehåll på sidan

Utvecklingsplan

Här hittar du ABE-skolans fastställda utvecklingsplan för perioden 2018-2023.
I denna utvecklingsplan beskrivs riktningen för skolan under den kommande sexårsperioden (2018–2023). Till planen kopplas även verksamhetsplaner där aktiviteter och mål formuleras för att uppnå de övergripande visionerna.

Utvecklingsplan 2018-2023 Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 753 kB)

Planen formulerar övergripande och långsiktiga ambitioner för utbildning, forskning och samverkan utifrån skolans profil med ett särskilt fokus på jämställdhet, hållbar utveckling, internationalisering och digitalisering.

Figuren nedan visar en sammanfattning av skolans utvecklingsplan 2018-2023 med formulerade strategiska mål. Verksamhetsplanen , som består av aktiviteter och mål formulerade för att uppnå de övergripande visionerna, struktureras på samma sätt i de fyra huvudområdena: Attraktiv arbetsplats, Utbildning med hög kvalitet, Forskning i framkant samt Samverkan för samhällsnytta.

Utvecklingsplanen finns även översatt till engelska .