Utvecklingsplan

ABE-skolans utvecklingsplan för perioden 2018-2023 är nu fastställd.
I denna utvecklingsplan beskrivs riktningen för skolan under den kommande sexårsperioden (2018–2023). Till planen kopplas även verksamhetsplaner där aktiviteter och mål formuleras för att uppnå de övergripande visionerna.

Utvecklingsplan 2018-2023 Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 753 kB)

Planen formulerar övergripande och långsiktiga ambitioner för utbildning, forskning och samverkan utifrån skolans profil med ett särskilt fokus på jämställdhet, hållbar utveckling, internationalisering och digitalisering.

Hösten 2018 kommer verksamhetsplaner att arbetas fram där aktiviteter och mål formuleras för att uppnå de övergripande visionerna.

Utvecklingsplanen finns nu även översatt till engelska.