Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skolchefens beslut 2024

Här presenteras ABE-skolans beslut för 2024. Om du vill ha åtkomst till ett särskilt beslut i dess helhet vänder man sig till skolans registrator.

Beslut om deltagaravgift

2024-05-16
Skolchef beslutar om deltagaravgiften för deltagande i uppdragsutbildningen inom ramen för skolans samarbete med Företagsekonomiska institutet (FEI). (A-2024-1130 ks kod 3.5)

Kontaktperson för strålsäkerhet

2024-04-29
Skolchef beslutar att utse Viktor Brolund till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads kontaktperson för strålsäkerhet från och med 1 maj 2024 och tillsvidare. (A-2024-1029 ks kod 1.1)

KTH:s representant till Sveriges Bygguniversitet (SBU)

2024-04-26
Skolchef beslutar att utse professor Anna Kadefors till KTH:s representant för Sveriges Bygguniversitet (SBU) för perioden 2024-09-01 – 2026-08-31. (A-2024-0976 1.4)

Nominering av KTH:s representant till Lissheds stiftelse (SEB)

2024-04-26
Skolchef beslutar att nominera professor Berit Balfors till KTH:s representant i Lissheds stiftelse (SEB) för perioden 2024-05-01 – 2027-04-30. (A-2024-0977 1.4)

Fördelning av rörliga medel (GRU) år 2024

2024-04-18
Skolchef beslutar i samråd med grundutbildningsansvarig att fördela medel till stöd för programspecifika aktiviteter 2024. (A-2024-0912 ks kod 1.4)

Utse programansvarig för doktorsprogrammet Samhällsplanering

2024-03-08
Skolchef beslutar att utse docent Tigran Haas till programansvarig för doktorsprogram Samhällsplanering under perioden 2024-03-01 till och med 2028-02-28. (A-2024-0570 1.4)

Delegation till centrumföreståndare för Environmental Humanities Laboratory (EHL)

2024-03-05
Skolchef beslutar att delegera de beslutsrättigheter som anges i skolans fastställda arbets- och delegationsordning till Centrumföreståndare Robert Gioielli från 1 februari 2024 till och med 31 december 2027. (A-2024-0289 ks 1.4)

Utse programansvarig för mastersprogrammet Miljöteknik och hållbar infrastruktur

2024-03-05
Skolchef beslutar att utse Benedict Reinardy till programansvarig (PA) för mastersprogrammet Miljöteknik och hållbar infrastruktur (TMHIM). Mandatperioden för uppdraget är från och med 2025-01-01 till och med 2026-12-31. (A-2024-0462 ks 1.1)

Inriktning för omorganisation inom Institutionen för arkitektur

2024-03-04
Skolchef uppdrar åt prefekt för institutionen för arkitektur att organisera delar av institutionen i tre nya avdelningar som inrättas vid halvårsskiftet 2024.
Vidare ska prefekt organisera personalen inom de nya avdelningarna till senast årsskiftet 2024/2025. Under övergångsperioden hösten 2024 kommer nuvarande personalgrupper inom avdelningen Arkitektur att successivt fasas ut. Prefekt ska även utarbeta en ny ekonomisk modell för institutionen fram till årsskiftet 2024/2025. (A-2024-0366 ks 1.1)

Reviderad arbets- och delegationsordning för skolchef vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

2024-03-01

Skolchef beslutar att fastställa arbets- och delegationsordning vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Styrdokumentet gäller från och med 1 mars 2024 och ersätter tidigare beslut (A-2023-0007).

Tidskompensation för doktorander gällande förlängningsgrundande förtroendeuppdrag år 2024

2024-02-27
Skolchef beslutar att kontera tidskompensation på projekt AAG/G368 för doktorander med
förlängningsgrundande förtroendeuppdrag enligt uppgift från THS. Skolchef beslutar vidare att huvudhandledare och doktorand med förtroendeuppdrag har i uppgift att uppdatera e-isp och ladok enligt beslutet. (A-2024-0407 1.4)

Utse tillförordnad Impactansvarig

2024-02-27
Skolchef beslutar att utse professor Johan Silfwerbrand till tillförordnad impactansvarig för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad från 1 april 2024 till 31 juni 2024. (A-2024-0494 1.4)

Utse vice forskarutbildningsansvarig

2024-02-22
Skolchef beslutar att utse professor Karin Bradley till vice forskarutbildningsansvarig från och med 2024-03-01. Mandatperioden löper fram till och med 2026-12-31. (A-2024-0493 1.4)

Utse partnerskapsansvarig för Stockholms stad

2024-02-21
Skolchef beslutar att utse professor Tina Karrbom Gustavsson till partnerskapsansvarig för Stockholms stad under perioden 2024-07-01 – 2026-06-30. (A-2024-0332 1.4)

Utse partnerskapsansvarig för Region Stockholm

2024-02-20
Skolchef beslutar att utse forskare Daniel Jonsson till partnerskapsansvarig för Region Stockholm under perioden 2024-01-01 – 2025-12-31. (A-2024-0331 1.4)

Delegation till centrumföreståndare för Road2Science 3.0

2024-02-19
Skolchef beslutar att delegera de beslutsrättigheter som anges i skolans fastställda arbets- och delegationsordning till Centrumföreståndare Nicole Kringos från 1 januari 2024 till och med 31 mars 2028. (A-2023-3050 1.4)

Inrätta den organisatoriska enheten AFU för centrumbildningen Road2Science 3.0

2024-02-08
Skolchefen beslutar att inrätta den organisatoriska enheten AFU i Agresso för centrumbildningen Road2Science 3.0 från och med 1 januari 2024. Centrumbildningen kommer att vara placerad inom Institutionen för byggvetenskap. (A-2023-3049 1.1)

Inköp av workshops kring stresshantering för doktorander

2024-02-05
Skolchef beslutar om inköp av workshops kring stresshantering för doktorander. Inköpet genomförs som en direktupphandling. (A-2023-3035)

Ersättning till rekryteringskommittén vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad år 2024

2024-01-31
Skolchefen beslutar att ersätta vice ordförande och lärarrepresentanterna i skolans rekryteringskommitté enligt beslutad ersättningsmodell (A-2015-1989) för insatser gjorda under kalenderåret 2023. (A-2024-0083 ks 1.4)

Fördelning av prestationsmedel år 2024 - bibliometri

2024-01-26
Skolchefen beslutar att prestationsmedel kopplat till skolans tilldelning för bibliometri, totalt 2 711 000 kr, fördelas till skolans institutioner enligt ”Full count of publications/department". (A-2024-0103 ks 1.4)

Stöd till Arkitekturakademin 2024

2024-01-26
Skolchef beslutar att fördela 100 000 SEK till Institutionen för Arkitektur för dess medverkan i Arkitekturakademin. Medlen ska användas under 2024 för insatser inom institutionen för den nationella samverkan. (A-2024-0070 ks 1.4)

Byte av organisatorisk tillhörighet för kurser inom Institutionen för byggvetenskap - tilläggsbeslut

2024-01-19
Skolchef beslutar att kurser enligt bilaga 1 skall byta organisatorisk tillhörighet och tillhöra
avdelningen för väg- och banteknik (AFV) från och med 1 januari 2024. Detta tilläggsbeslut avser en kompletterande flytt av kurser som för närvarande inte är aktiva till den nya avdelningen. (A-2024-0109 ks 1.4)

Myndighetskapital för programutveckling av masterprogram Fastigheter och byggande (TFOBM) 2024

2024-01-16

Skolchef beslutar att programansvarig får använda kvarvarande programutvecklingsmedel kopplat till masterprogrammet Fastigheter och byggande (TFOBM) för ändamål att driva programmet under 2024. (A-2023-3159 ks 1.4)

Myndighetskapital för fakultetsförstärkning vid Institutionen för filosofi och historia

2024-01-16
Skolchef beslutar att Institutionen för filosofi och historia får använda en del av det positiva
myndighetskapital (FOFU-anslag) som finns på projekt H5474 (Avdelningen för historiska
studier, AKC) under 2024 inom institutionen. (A-2024-0106 ks 1.4)

Myndighetskapital för samfinansiering av postdoctjänst vid Institutionen för filosofi och historia

2024-01-16
Skolchef beslutar att Institutionen för filosofi och historia får använda en del av det positiva
myndighetskapital (FOFU-anslag) som finns på projekt H5474 (Avdelningen för historiska
studier, AKC) under 2024 inom institutionen. (A-2024-0107 ks 1.4)

Myndighetskapital för samfinansiering av excellenscentrum Antropocéncentrum

2024-01-16
Skolchef beslutar att Institutionen för filosofi och historia får använda en del av det positiva
myndighetskapital (FOFU-anslag) som finns på projekt H5474 (Avdelningen för historiska
studier, AKC) under 2024 inom institutionen. (A-2024-0108 ks 1.4)

Proprefekt vid Institutionen för fastigheter och byggande

2024-01-12
Skolchefen beslutar att utse docent Abukar Warsame till proprefekt vid Institutionen för fastigheter och byggande från 1 januari 2024 till och med 31 december 2026. (A-2024-0069 ks 1.1)

Byte av organisatorisk tillhörighet för kurser inom Institutionen för byggvetenskap

2024-01-08
Skolchef beslutar att kurser enligt bilaga 1 skall byta organisatorisk tillhörighet och tillhöra
avdelningen för väg- och banteknik (AFV) från och med 1 januari 2024. (A-2023-3047 ks 1.4)