Till innehåll på sidan

Ansvariga forskarutbildningen på ITM

Forskarutbildningsansvarig (FA)

Skolans FA, ansvarar för forskarutbildningen. FA samordnar forskarutbildningskurser över institutionsgränser och beslutar om inrättande av forskarutbildningskurser. FA är ansvarig för kvaliteten på forskarutbildningen och ITMs doktorsprogram.

Doktorsprogramansvariga (DA)

Varje doktorsprogram inom forskarutbildningen på ITM har en doktorsprogramansvarig (DA) som ansvarar för utbildningens innehåll.

Energiteknik

Industriell ekonomi och organisation

Industriell produktion

Materialvetenskap

Maskinkonstruktion 

Utbildnings- och kommunikationsvetenskapliga studier